processing...

Butikschef

Stillingen og titlen som butikschef varierer meget, om du arbejder i en større butik eller en mindre butik, men oftest finder du butikschefer i de fleste kædebutikker rundt omkring i detailhandlen Danmark, hvor butikschefen styrer den daglige drift af butikken. 

 

At være butikschef er en stilling hvor man balancerer alt fra dagligdagens udfordringer til mere økonomiske og strategiske opgaver, der omhandler butikkens drift på kort og lang sigt. 

Du finder butikschefen i alt fra kæderestauranter, byggemarkeder, tøjbutikker, varehuse, supermarkeder og flere andre. 

Hvad laver en butikschef?

En butikschef har ansvaret i en detailhandel. Der findes butikschefer i alle former for butikker, og

de kan have meget forskelligt ansvar og mange forskellige arbejdsopgaver. I nogle butikker vil

det kræves at man har en uddannelse som butiks- eller salgsassistent, mens det i andre vil

kræves at man har en lederuddannelse. Der er også nogle butikker hvor man kan arbejde sig

op som butikschef, uden at have nogen specifik uddannelse.

 

Butikschefen løser mange forskellige opgaver i butikkerne. Opgaverne er både administrative

og praktiske. Der skal for eksempel genbestilles varer eller indkøbes nye varepartier når der er

ved at være udsolgt eller ved nye sæsoner eller højtider. Derudover skal der uddelegeres

opgaver til de øvrige medarbejdere i butikken. Det kan blandt andet være rengøring,

genopfyldning, og andre praktiske opgaver. Det er butikschefen der laver vagtplaner, lønsedler,

samt indberetter og indskriver salgstal. Er butikken en del af en kæde, er det ofte butikschefen

der har kontakten mellem den øvrige ledelse, og opdaterer dem på butikkens drift.

Nedenfor er et par eksempler på de arbejdsopgaver som en butikschef kan have i forskellige

forretninger. Der kan dog være forskel på arbejdsopgaver imellem kæder og individuelle

butikker.

Butikschef i varehus

Hvis man er butikschef i et større butik, for eksempel et varehus med flere forskellige afdelinger,

har man mange forskellige ansatte under sig. Butikschefen har ansvaret for butikkens daglige

drift. I det stort varehus kan det betyde at man arbejder sammen med flere afdelingsledere, der

hver har deres ansvarsområde. Det kan for eksempel være elektronik, legetøj, frost og lignende.

 

Butikschefen er med til at planlægge kommende kampagner i butikken, bestille varer hjem,

sørge for at butikken er velindrettet og flere andre ting. Det er ofte også butikschefen der laver

rekrutteringer og ansættelser af nye medarbejdere, og sørger for at få dem koblet på deres

arbejdsområde. Butikschefen er ofte i butikken i dens åbningstid, hvor man blandt

andet laver administrativt arbejde, som lønsedler og lignende, og gennemgår butikkens salgstal.

 

Er varehuset en del af en kæde, er det også butikschefen der har kontakt med den højere

ledelse, og fungerer som bindeleddet mellem ledelsen og de øvrige medarbejdere. Butikschefen

laver også vagtplaner til sig selv og de øvrige medarbejdere. De øvrige medarbejdere i et stort

varehus kan være kundeservicemedarbejdere, kasseassistenter, salgsassistenter, slagtere,

afdelingsledere, chauffører, IT-folk og mange andre. Det kræver derfor et stort overblik at være

butikschef i et varehus.

Butikschef i tøjforretning

Hvis man er butikschef i en detailforretning, for eksempel en tøjforretning, har man også mange

forskellige arbejdsopgaver. Afhængigt af butikkens størrelse, er der flere forskellige

medarbejdere. Det kan være salgsassistenter, ungarbejdere og andre sælgere. Man har ofte

haft et job i branchen, inden man bliver butikschef, så man kender alle de arbejdsopgaver der

 

Butikschefen i en tøjforretning er en del af butikkens daglige drift. Man er blandt andet den

der udvælger de varer der skal ind i butikken, og skal derfor have stor indsigt i modebranchen

og sin målgruppe. Det er vigtigt at man kender målgruppen, så man kan udvælge produkter der

falder i deres smag. Der skiftes stort ud ved hvert sæsonskifte, og ellers omkring en gang i måneden. Der er også nogle varer der er faste i butikkens sortiment. Man sørger både for at

købe nye varer ind, genbestille når der er udsolgt og ofte sørge for at ældre varer kommer på

tilbud inden de skiftes ud.

 

Derudover laver man vagtplaner og lønsedler og ser på butikkens salgstal og hvilke varer der

sælger bedst. Derudover skal man sætte tøj sammen og sørge for at butikkens varer sættes op

så de ser godt ud. Man er også med til at gøre butikken ren og lægge tøj sammen, i samarbejde

med butiksassistenterne. Kommer der nye medarbejdere skal de sættes ind i butikkens drift og

rutiner. Det er også butikschefen der laver nye rekrutteringer, eventuelt sammen med en fra kædens samlede HR-afdeling.

Er tøjforretningen en del af en kæde, er det vigtigt at man samarbejder med de andre butikker

om sortiment og indretning. Ofte vil der være nogle varer som alle butikker skal have, mens de

selv må vælge resten ud fra kædens fulde sortiment.

Arbejdssteder

Man kan arbejde som butikschef i alt fra dyreforretninger, jagtbutikker, tøjforretninger, varehuse,

legetøjsbutikker, byggemarkeder og mange andre steder. Der er rig mulighed for at arbejde som

butikschef i en branche eller et område der interesserer en. Man kan også være butikschef i et

supermarked eller en dagligvareforretning.

 

Der er stor mulighed for at få et kæmpe ansvar som butikschef, afhængigt at butikkens eller

kædens størrelse. Arbejder man i en butikskæde, kan engagerede og dygtige butikschefer blive

rykket til større forretninger.

Nogle steder vil det kræve en butiks- eller salgsuddannelse, mens det andre steder blot kræver

at man er engageret og arbejder hårdt. Nogle kæder kræver kvalifikationer i form af en

lederuddannelse eller lignende.

 

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger der minder om butikschefens, men som kan have flere grader af

ansvar og arbejdsopgaver. Det er meget forskelligt om der kræves en speciel uddannelse for at

kunne klare arbejdsopgaverne. Det varierer meget fra virksomhed til virksomhed og imellem

brancherne.

Afdelingsleder

Afdelingsledere er mellemledere. De har ansvaret for en bestemt del af en virksomhed eller en

organisation. De står for den daglige drift i det område, og har størstedelen af ansvaret. Der

findes både afdelingsledere i handelsvirksomheder, produktionsvirksomheder og forretninger.

Det kan for eksempel være på en avis, en tøjforretning, et varehus, et internationalt møbelfirma

eller en producent af frostvarer. Afdelingslederen er den tætteste kontakt til topledelsen i mange

virksomheder, og skal derfor have et godt forhold til medarbejderen under. Afdelingslederen skal

både lede og uddelegere opgaver, samt have overblik over sin afdeling og lave administrativt

arbejde. Opgaver skifter meget virksomhederne imellem og afhængigt af branchen.

Leder

Er man leder, har man ledelsesstilling i en virksomhed, en organisation eller i den offentlige

sektor. Ofte har man ansvaret for en mindre eller større gruppe medarbejdere. Der findes ledere

på alle niveauer. Både direktører og bestyrelsesmedlemmer, afdelingsledere og restauratører.

Det er meget forskelligt hvilke arbejdsopgaver man har, men god ledelse er vigtigt for både

samfundets og virksomhedernes fremtidige udvikling.

 

Se alle stillingsannoncer