processing...

Controller

En controller kan have flere funktioner. Stillingen har ikke faste krav på arbejdsopgaver, og det kan variere meget fra virksomhed til virksomhed. Ofte betegner man controller som et moderne navn for en bogholder. Fordi meget økonomi og regnskabsarbejde i dag foregår elektronisk, benyttes navnet ofte fordi der ikke bruges mange “bøger” i regnskabsarbejde længere.

Hvad laver en controller?

Controller er en ubeskyttet titel - som altså ikke kræver en speciel uddannelse for at give

adgang til at bruge navnet. Dette betyder også at en controller kan have vidt forskellige opgaver og kompetencer, afhængigt at hvilken virksomhed de arbejder i. En controller kan også kaldes en business controller. Med det menes der at personen har “kontrol” over forretningens eller virksomhedens økonomi. I nogle virksomheder findes der både en bogholder og en controller, hvor personerne har forskellige ansvarsområder og arbejdsopgaver.

 

Oftest får controlleren ansvaret for kreditorerne. I andre virksomheder er controlleren bogholderens overordnede, og fører kontrol med det arbejde som bogholderen udfører.

Når man arbejder med økonomi som controller, kan man arbejde med flere forskellige aspekter

af virksomheder og deres økonomi og bogholderi. Man kan arbejde med alt både fra økonomien

i organisationen, til salg og markedsføring, virksomhedens produktion, samt økonomien i den

daglige drift af virksomheden. Her fungerer controlleren ofte som en medarbejder i bogholderiet,

hvor de ser på de forskellige posteringer der foretages i virksomheden.

 

Controlleren arbejder ofte sammen med andre i virksomheden. Det kan være regnskabsførere,

bogholdere, andre controllere regnskabsassistenter og økonomichefer og andre dele af ledelsen.

De kan også arbejde i den offentlige sektor, hvor de overser de posteringer der laves på kommunalt, regionalt eller lokalt niveau.

 

Controllers kan også være med til at udarbejde budgetter og estimater om virksomhedens eller

organisationens forbrug eller produktionsomkostninger, og andre dele af deres økonomi der kan

kræve budgetter. Derudover samarbejder de med andre regnskabsmedarbejdere samt

virksomhedens ledelse om at lave investeringer. Derudover kan de arbejde med de forskellige

regnskaber der laves i virksomheden, heri også virksomhedens eller institutionens vigtige

årsregnskab. Dette kan minde om nogle af de arbejdsopgaver som en revisor har, men

controlleren har ikke den sammen autorisering som en revisor har, og kan derfor ikke udfylde

den stilling.

Controllers i produktionsvirksomheder

Når man arbejder i en produktionsvirksomhed som controller, kan man også arbejde med at

lave beregninger på produktionskvoter, produktionsanlæg, nye investeringer og lignende, der

kan forbedre den daglige drift og produktion i virksomheden. Dette kan gøres sammen med

produktionsledere eller ingeniører.

Salgsvirksomheder og -afdelingers brug af controllers

I en salgsafdeling kan controlleren arbejde med de indtægter og omkostninger der bruges til

markedsføring og salg. Dette betyder også at der kan arbejde flere controllers i en virksomhed,

hvor de kan have hver deres arbejdsområde. De arbejder ofte sammen om at overse de

forskellige afdelingers økonomi, og sørge for at de forskellige afdelinger overholder deres budgetter.

 

En controller kan også arbejde i en logistikafdeling, hvor de arbejder med økonomien bag

indkøb og lager, samt logistikken af de forskellige produkter.

Controlleren holder også øje med om virksomhedens når de målsætninger der er lavet på både

ugentlig, månedlig og årlig basis.

Arbejdssteder

Controllers kan arbejde flere forskellige steder. Først og fremmest findes controllers i

virksomheder der selv arbejder med deres økonomi, bogholderi og regnskaber. Man kan også

være ansat i en virksomhed der arbejder med at lave bogholderi og regnskaber for andre

virksomheder. I sådan et tilfælde beskæftiger man sig med flere virksomheder på en gang, og

det er nødvendigt at man er god til at have et godt overblik og viden om de virksomheder man arbejder med.

En controller kan også arbejde i den offentlige sektor, hvor man vil overvåge og bearbejde den daglige drift på et kommunalt eller regionalt niveau.

De kan også arbejde i virksomheder hvor man laver analyser af virksomheder og institutioners

drift, produktionsomkostninger og andre aspekter af deres økonomi. Herefter kommer man med

forslag til hvordan man kan bearbejde analyserne for at forbedre de forskellige elementer.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger der minder om jobbet som controller. Først og fremmest er

der bogholderen, som enten har helt de samme arbejdsopgaver som controlleren, men som

også kan have andre ansvarsområder, og både mere eller mindre ansvar end controlleren.

Der er også andre stillinger der minder om, for eksempel både regnskabsføreren og

regnskabsassistenten, der udover at se på virksomhedens bogholderi, også beskæftiger sig med det øvrige regnskab.

 

Ønsker man et andet arbejdsområde findes der stillinger som bankassistent eller bankrådgiver.

Der kan være forskellige krav til stillingerne, både uddannelses- og erfaringsmæssigt. Læs mere

om dem nedenfor.

 

Bankassistent

En bankassistent er en del af de stillinger der kaldes for bankfunktionærer. Det dækker over de forskellige stillinger man typisk finder i en bank, og som blandt andet arbejder med

kundebetjening og rådgivning af privatkunder eller erhvervskunder. Der er forskellige

uddannelseskrav til stillingerne, mens erfaring i banksektoren også kan give flere muligheder.

 

Bankassistenten har ofte kundekontakt. Det kan for eksempel være ved betjeningsdisken, hvor

kunderne kommer for at lave indbetalinger, udbetalinger eller hvis de har spørgsmål til økonomi,

budgettering eller noget andet som banken kan hjælpe med. Det kan for eksempel være

valutahævning, forsikringer eller lån. Kan bankassistenten ikke hjælpe, sættes kunden i kontakt

med en bankrådgiver. Banken er med til at rådgive kunderne om alt fra lån til hus eller bil og

hjælp til budgettering og at skabe en sund økonomi. Bankassistenten kan være med til at løse

praktiske opgaver, eller lave statistikker og analyser. Man kan også være specialiseret i

forskellige områder, der gør at man på bedre vis kan rådgive sine kunder. Det kan være omkring

juridiske sager, lån samt investeringer og aktiehandel.

Regnskabsfører

En regnskabsfører arbejder med at lave virksomheders regnskab. I nogle virksomheder er der

ansat personer til at lave virksomhedens eget regnskab, mens man i andre virksomheder bruger

en ekstern regnskabsmedarbejder og revisor, der ikke tager en fuldtidsstilling. Dette gør man ofte brug af i mindre virksomheder. En sådan regnskabsfører kan være ansat i en

bogholdervirksomhed eller i et revisionsfirma, der arbejder med flere virksomheder på én gang.

Alle virksomheder, organisationer og andre, både private og offentlige virksomheder skal via

lovkrav kunne fremstille et regnskab hvert år, så man kan følge virksomhedernes udvikling, og

så der ikke opstår svindel.

 

Se alle stillingsannoncer