processing...

Direktør

Ikke to direktører er ens - og afhængigt af hvilken branche og virksomhed man er i, kan arbejdsopgaverne variere rigtig meget. Både store og små virksomheder har en direktør, og det er ofte direktøren der er det primære ansigt ud af til. Derfor kræver det at man kan have mange bolde i luften, og både har menneskelige, strategiske og faglige kompetencer. 

 

Mens man selv kan stifte en virksomhed og blive direktør, kan man også overtage stillingen fra en tidligere direktør i en virksomhed, og man arbejder ofte sammen med en bestyrelse, der også er med til at udvælge en til stillingen. 

Hvad laver en direktør?

En direktør eller administrerende direktør er den øverste del af virksomheden og dens

topledelse. Det er direktøren der har det overordnede ansvar for virksomheden, og som oftest

nævnes hvis det går enten meget godt eller meget dårligt for en virksomhed eller en

organisation.

 

Direktøren skal sørge for at virksomheden fungerer. Dette er både på et strategisk plan, men

også virksomhedens principper, mission, værdier og medarbejdersammensætning. Man har

meget kontakt med de øvrige medarbejdere og ledelsen i virksomheden, og man skal have en

stor menneskelighed, for at der opstår tiltro og loyalitet til virksomheden og dens ledelse. Man

kan både tage sig af større og mindre personalesager, og tager vigtige beslutninger på virksomhedens og ledelsens vegne. Dette kan også være ubehagelige slutninger som

afskedigelser og lignende.

 

Der er flere måder at være eller blive direktør på. Nogle direktører er ansat i stillingen, enten

ved at søge et job eller blive headhuntet, for eksempel af en HR-konsulent. Der kan være

mange forskellige krav hvis man vil ansættes som direktør i en virksomhed. Ofte er det et krav

at man har en kandidatgrad. Det kan for eksempel være inden for ledelse, kommunikation, Strategic Management eller noget helt andet. Det kan være meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed og deres brancher og arbejdsområder. Nogle gange udvælger man også efter en persons CV og tidligere erfaringer og kompetencer. Det kan også være at man har en uddannelse i det erhverv man arbejder i, og derfor har mange kompetencer og en stor viden om branchen.

 

Man kan også selv starte en virksomhed og ansætte sig selv som direktør, hvis man føler at

man har de nødvendige kompetencer.

Forskellen på en direktør og en administrerende direktør

I en stor virksomhed eller organisation kan der både findes en direktør og en administrerende

direktør. Dette er fordi der i større virksomheder ofte er flere direktører, med hver sit

arbejdsområde. I store virksomheder arbejder direktører ofte rigtig mange timer ugentligt, især

hvis de har mange forskellige arbejdsområder at varetage, som både kan være økonomi,

regnskab, HR, PR og administration. Derfor er der virksomheder der har flere direktører, med

hver deres arbejdsområde, som gør de mange arbejdsopgaver mere overskuelige. Over disse

er der en administrerende direktør, der har det overordnede ansvar for hele virksomheden, og

som de øvrige direktører rapporterer til. Den administrerende direktør har ofte tæt kontakt med

virksomhedens bestyrelse, hvor de samarbejder om vigtige beslutninger på virksomhedens eller

organisationens vegne. En administrerende direktør kendes ofte også som CEO, som står for

Chief Executive Officer.

Arbejdssteder

Der findes direktører og administrerende direktører i alle former for virksomheder og

organisationer. Der er både direktører i produktionsvirksomheder, i butikskæder og franchises samt handelsvirksomheder og virksomheder der sælger services eller produkter. I større

virksomheder kan der være direktører samt en administrerende direktør. Store virksomheder

ligger ofte i storbyerne, mens der samtidig er en trend der får virksomheder til at brede sig over

hele landet. Derudover rejser nogle direktører meget i forbindelse med møder eller forhandlinger.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger der minder om direktørens. Ofte har de ikke den samme mængde

ansvar, fordi de beskæftiger sig med et mindre arbejdsområde eller en specifik del af

virksomhedens arbejdsopgaver, dette kan blandt andet være salg eller indkøb. Også her er der

forskel på graden af uddannelse der er nødvendig for at kunne løse de opgaver der er i de

forskellige stillinger. Nogle steder vil det kræve en faglig uddannelse, mens det andre steder vil

kræve en kandidatgrad i et område der er relevant for virksomheden eller organisationen. Nedenfor kan du læse om nogle andre stillinger med meget ansvar.

Salgschef

En salgschef findes i flere forskellige typer af virksomheder. Det kan for eksempel være i en

produktionsvirksomhed eller en handelsvirksomhed. Man har ansvaret for virksomhedens salg

og at skabe det mest profitable resultat for virksomheden. Salgschefen har ansvaret i

virksomhedens salgsafdeling, og ansvaret for de øvrige medarbejdere. Det er ofte salgschefen

der tager ud og forhandler med kunder, leverandører og andre dele af virksomhedens omverden. Dette betyder at virksomheden skal have et stort netværk og pleje dette, for at

bevare både sit eget og virksomhedens forhold til deres interessenter.

Indkøbschef

Indkøbschefer findes med forskellige arbejdsopgaver og forskellige formål. De findes i mange

forskellige virksomheder, og kan have mange forskellige måder at arbejde på. Man kan både

være indkøber af råmaterialer og råvarer til produktion, for eksempel til en møbelforretning, eller

indkøb af færdige produkter eller halvfabrikata. Indkøbschefen er ofte en del af topledelsen, og

arbejder tæt sammen med den øvrige ledelse om at finde de rigtige produkter og materialer.

Indkøbschefen har ofte ansvaret for at godkende og underskrive kontrakter, og samarbejder ofte

sammen med andre indkøbere. Indkøbschefen har meget erfaring med deres branche, og de

der har et stort netværk med gode forbindelser har ofte en forhandlingsmæssig fordel.

Afdelingsleder

Afdelingslederen har et vigtigt ansvar for en del af en virksomhed. En afdelingsleder fungerer

som en mellemleder, og har altså en lederstilling uden at være en del af topledelsen.

Afdelingslederen er oftest den del af ledelsen som er tættest på de øvrige medarbejdere, og

fungerer derfor ofte som bindeleddet mellem topledelsen og medarbejderne i afdelingslederens

område. Afdelingslederen står for den daglige drift i afdelingen, og det administrative og til tider

praktiske arbejde der hører med til. Man har ofte en del menneskekontakt, men det kan variere

mellem virksomhederne og afdelingerne.Se alle stillingsannoncer