processing...

Driftsleder og produktionsleder

Driftsledere findes i mange forskellige virksomheder, og kan have mange forskellige arbejdsopgaver. Selvom de ofte findes i produktionsvirksomheder, hvor de sørger for at produktionen og driften foregår efter planlægning og skemaer, og er klar til at træde til hvis der opstår udfordringer, kan du også finde dem på hospitaler, kraftværker og flere andre steder. Nedenfor kan du læse meget mere om hvad en produktionsleder eller driftsleder laver. 

Hvad laver en driftsleder?

En driftsleder arbejder ofte i en produktionsvirksomhed. Her skal driftslederen sørge for at både

planlægge produktionen på virksomhedens produktionsanlæg samt sørge for den daglige drift

og hvad der skal gøres i tilfælde af nedbrud eller lignende. En driftsleder kan også kaldes for en

produktionsleder eller en værkfører, afhængigt at hvilken virksomhed man arbejder i.

Værkføreren er det mere traditionelle navn, mens driftslederen er en nyere version af navnet.

 

Når man arbejder som driftsleder har man en lederstilling, hvor man, afhængigt af

virksomhedens størrelse, har en større eller mindre gruppe medarbejdere under sig. Det kan for

eksempel være produktionsmedarbejdere eller teknikere, der udfører vedligeholdelsesopgaver på maskinerne. Derudover tager driftslederen del i det arbejde der ligger omkring økonomien i

produktionen, for eksempel produktionskvoter eller budgetter.

 

Ofte er man ikke uddannet driftsleder, men mange driftsledere har en baggrund som

maskinmester eller ingeniør. Det kan også være en lignende baggrund, med indsigt i de

maskiner der bruges på produktionsanlægget.

Det en driftsleder skal, er at varetage nogle af de større opgaver der findes på et produktionsanlæg. Det kan også være andre steder end produktionsanlæg, som tekniske anlæg

som for eksempel rensningsanlæg, elværker, vandværker og mange andre steder, for eksempel

på et hospital.

 

Lignende stillinger kan være maskininspektør, som varetager kontrollen af mindre maskiner og

røranlæg, for eksempel i entreprenørvirksomheder. Man kan også arbejde med lignende

opgaver i offshore-industrien, hvor man arbejder med vindmøller, olieplatforme og flere andre

energikilder. Her er det ofte en fordel hvis man har en baggrund som ingeniør, men kravene kan

være meget forskellige. Også her benytter man sig af maskinmestre til at løse reparations- og

vedligeholdsopgaver. Man kan også fungere som projektleder hvis man er driftsleder, det kan

være i opgaver som etablering af nye produktionsanlæg, eller planlægning af produktionsrutiner

og lignede. Det kan også være i et projekt hvor man skal producere et helt nyt produkt.

 

En anden lignende stilling er arbejdsstudieteknikere, der arbejder med at planlægge

produktioner, altså tilrettelægge produktionsforløb, og samtidig måle, analysere og evaluere

disse på baggrund af procedurerne. Dette kan også kaldes for en metode- og planlægningstekniker, hvor man altså er specialiseret i hele den proces der omhandler

planlægningen af en produktion.

 

Arbejdssteder

Der findes driftsledere mange forskellige steder. Det er som udgangspunkt i produktionsanlæg

og fabrikker, hvor driftslederen sørger for den daglige drift og de administrative opgaver det

indebærer. Det kan også være andre typer af industrivirksomheder der bruger anlæg eller

maskiner der kræver vedligehold og eventuelle reparationer.

 

Derudover kan driftsledere arbejde på hospitaler, hvor de har viden om de forskellige maskiner

der bruges til undersøgelse, operationer og lignende. Det kan være ultralydscannere,

MR-scannere og andre maskiner. Her sørger driftslederen for at maskinerne præsterer godt og

at der ikke er fejl og mangler. Derudover findes de i salg af maskiner og produktionsanlæg, hvor

de også kan bidrage med rådgivning om produkterne. Man finder også driftsledere på energi

kraftværker og forbrændinger, samt i forsyningsselskaber, hvor driftslederen opretholder den

daglige drift. Skal der laves vedligehold eller reparationer, skal driftslederen sørge for at finde

det tidspunkt hvor det er mindst til gene, og sker der nedbrud skal dette tackles hurtigst muligt,

hvilket også er driftslederens ansvar. I offshore-industrien findes driftslederen også, til tider

under andre stillingsbetegnelser.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger der minder om driftslederen. Det kan både være på arbejdsopgaver

eller det ansvar der følger med stillingen. Der kan være forskellige krav for uddannelse eller

erfaring i de forskellige stillinger. Nedenfor kan du læse om de stillinger der minder om driftslederen, enten når det kommer til arbejdsopgaver eller arbejdssteder. 

Projektleder og projektchef

Projektledere og projektchefer arbejder med forskellige tidsbaserede projekter. De kan både

være interne og eksterne, samt ansatte på fast basis eller i en tidsbegrænset periode.

Projektlederen og projektchefen er begge tilknyttet projekter for at skabe overblik og sørge for at

forskellige medarbejdere arbejder sammen om at opnå et resultat, for eksempel en ny motorvejstilkørsel, en kommunal bygning eller konceptudvikling i en privat virksomhed.

 

På et projekt kan der sagtens være flere projektledere, de kan hver især har et bestemt

område som de er specialiseret inden for. Det kan være IT, markedsføring, økonomi eller noget

helt fjerde, for eksempel en entreprenør i byggebranchen. Der er en projektchef, som har det

overordnede ansvar. Det er som regel en der har en lederbaggrund, og som har uddannelse

inden for det område som projektet omhandler.

Rammerne for projektet er ofte fastsat af en del af topledelsen, samt lederne for projektet. Det

kan være elementer som budget og tidsbegrænsning. Det er vigtigt at man har et godt overblik,

samt er utrolig struktureret, fordi man ofte har ansvaret for store projekter med mange midler.

Afdelingsleder

Når man er afdelingsleder har man en lederstilling. Det kan både være i en privat virksomhed,

en organisation eller en offentlig institution. Afdelingslederen er en mellemleder, og ligger altså

tættere på de almene medarbejdere end topledelsen. Det er derfor ofte også afdelingslederen

der er bindeleddet både mellem forskellige afdelinger, men også topledelsen og den øvrige

ledelse og de andre medarbejdere. Det er afdelingslederen der har ansvaret for den daglige drift

i sin afdeling, og altså sørger for at løse de problematikker der opstår i afdelingen. Opstår der

problemer på tværs af afdelinger, er det ofte en del af topledelsen der træder til.

 

Man har også opgaver som at uddelegere opgaver til de andre i afdelingen, afholde møder med

ledelse og afdelingen, lave regnskaber, eller tage del i praktiske opgaver i afdelingen, for

eksempel i en markedsføringsafdeling. Afdelingslederen har ofte mange bolde i luften og skal

kunne bevare overblikket i pressede situationer. Derudover skal man sørge for at der er god

kommunikation mellem medarbejderne.

Se alle stillingsannoncer