processing...

Indkøbschef

En indkøbschef kan arbejde i en række forskellige virksomheder. Det kan både være råvarer og råmaterialer til en produktionsvirksomhed eller færdige produkter til videresalg i en handelsvirksomhed. Der er også indkøbschefer der køber kontorstole, elektronik og andet til

virksomhedens ansatte og til at styrke den daglige drift.

Hvad laver en indkøbschef?

Indkøbschefen arbejder som regel sammen med en eller flere andre indkøbere og fungerer som en afdelingsleder, der skaber overblik og sørger for at uddelegere forskellige indkøbsopgaver. Ofte har man nogle rutineopgaver på ugentlig eller månedlig basis der skal løses, mens man også kan få unikke opgaver.

 

Der findes indkøbschefer som er med i hele processen, fra at udvælge de materialer og råvarer

der skal findes rundt omkring i verden, til at forhandle aftaler på plads og underskrive aftalerne.

Der er også nogle indkøbschefer der blot tager sig af at forhandle de forskellige indkøbsaftaler,

mens andre indkøbere tager sig af at finde de forskellige materialer og varer.

Indkøbschefer i alle brancher

En indkøbschef kan arbejde indenfor mange forskellige brancher. Afhængigt af hvilket område

de arbejder med, kan de indkøbe alt fra råmaterialer som træ, sten og pels, til halvfabrikata som

stof der skal laves til tøj og andet tekstil, eller færdige produkter der skal videresælges som frugt

og grønt, elektronik og meget andet. En indkøber kan arbejde med alle slags produkter.

Når man handler med varer til videresalg, kaldes det engroshandel. Dette er handel med store

varepartier. Et eksempel på dette kan være en indkøber fra en stor tøjkæde, der køber et stort

parti af færdige stoffer fra en fabrik i Indonesien, og tager det med til fabrikken i Malaysia eller

måske i Danmark. Her bliver det færdige stof lavet til tøj, som sælges i virksomhedens butikker

over hele verden. Det er derfor man kan se stof fra to forskellige kæder, der ligner hinanden

meget. For selvom man køber et kæmpe parti stof, er det ikke sikkert at man har eneret til at

bruge stoffet, og det kan derfor også købes af en anden kæde. Det er blandt andet noget at

dette som indkøbschefer arbejder på at undgå. Man skal følge tidens trends, men samtidig skal

man holde sig opdateret på konkurrenter og lignende, mens man skal kende hele branchen og

dens kunder ekstremt godt.

 

Handel på denne måde kan foregå på både internationalt og nationalt plan. Det afhænger

meget af virksomhedens størrelse, fordi der kræves forskellige import og eksport tilladelser for

at kunne handle på denne måde. Der findes derfor også engroshandel inden for landets

grænser. Dette kan for eksempel være med kartofler, fisk, svinekød og andre madvarer vi selv

kan producere.

Arbejdsopgaver

Køb og salg med varer kan foregå B2B, Business-to-business som det også kaldes, eller på store auktioner og basarer. Her gælder det om at få fat på produkterne i bedst kvalitet til den billigste pris. Når man handler B2B, foregår det ofte ved at indkøbschefen skal skaffe en række produkter, for eksempel til produktion. Det kan også være at der skal skaffes en fast indkøbskanal, som virksomheden kan få råvarer fra. 

 

Når der er fundet en mulig virksomhed der kan tilbyde for eksempel træ til en møbelfabrik, gælder det for indkøbschefen om at få en aftale på plads. Dette kan gøres ved en række møder, både telefonisk og ansigt til ansigt, hvor der forhandles pris, hvor kvaliteten undersøges og andre elementer der kan påvirke indkøbet og den fremtidige produktion. Det kan for eksempel være om træet har mange knaster, har tendens til at flække og andre ting der kan påvirke brugen af træet i møbelproduktion. Kan man blive enige skal der udvikles en kontrakt. Dette kan indkøbschefen gøre selv, eller i samarbejde med den øvrige topledelse. Nogle gange skal der også en jurist eller revisor til at gennemgå kontrakten, inden den underskrives. Målet er at få den bedste kvalitet og største mængde produkter til den bedste pris. Til tider kan der også gøres brug af stordriftsfordele.

 

Det er også indkøbschefen der holder øje med om det indkøbte produkt bliver leveret på det

rigtige tidspunkt og i den rigtige og aftalte stand. Der skal derefter holdes øje med hvornår det er

tid til næste levering.

Netværk er vigtigt

Lige meget hvilken branche man arbejder i, er det vigtigt at indkøbschefen kender sine kunder,

konkurrenter, leverandører og har et stærkt netværk. Dette kan være afgørende i forhandlinger.

I brancher hvor der er skarp konkurrence, for eksempel i læder- og pelsbranchen, kan det være

afgørende at have de rigtige kontakter. Når der er tale om auktioner, gælder det om at være

hurtig til at identificere de bedste produkter, og vide hvornår man skal byde til eller fra.

Indkøbschefen skal kende hele branchen og de produkter man handler med. Indkøbschefen

kan blive uddannet i forskellige brancher og områder, der giver den nødvendige viden for at

kunne handle på den bedst mulige måde. For eksempel kan man blive uddannet inden for stål,

træ og andre byggematerialer, tøj og tekstil, fødevarer, som for eksempel fisk og kød og meget

andet.

 

Indkøbere kan arbejde fast for en virksomhed, hvor de fast indkøber de samme produkter og er

med til at lave faste indkøbsaftaler med andre virksomheder. Man kan også arbejde som

selvstændig indkøber, der køber store varepartier ind, og så sælger det videre til mindre

virksomheder, for eksempel entreprenørvirksomheder og tømmerhandlere.

En indkøbschef skal være en menneskekender og man har meget menneskekontakt. Man taler

meget med både ledelsen og med sælgere og produktionsvirksomheder, og man skal hele tiden

pleje sit netværk. Derudover arbejder indkøbschefen sammen med andre indkøbere og

indkøbsassistenter, der hjælper med de praktisk opgaver, som for eksempel at scoute

produkter. Man er også med til at oplære nye indkøbere, og sørge for at de lærer branchen lige

så godt at kende.

 

Man kommunikerer både telefonisk og på mail, samt gennem møder med både ledelse og

sælgere. Indkøbschefen kan også arbejde sammen med produktions- og salgschefer, for at

finde de råmaterialer der egner sig bedst til virksomhedens produkter. Det kan også være en

designer der har skabt et produkt, og skal finde et parti af råmaterialer, for eksempel stof, der

kan bruges i produktionen af det nye produkt i store mængder.

 

Se alle stillingsannoncer