processing...

Product Manager

En Product Manager arbejder med at udvikle og vejlede i salg af produkter i en virksomhed.

Man arbejder sammen med for eksempel projektledere og afdelinger og undersøger produkters

potentiale. Derudover skal man arbejde med at forbedre og udvikle produkternes strategi og

analysere både produkter og markedet som produkterne og virksomheden bevæger sig i.


Product Managers arbejder ofte i virksomheder der arbejder med IT og teknologi, hvor de har

stor viden om udviklingen på både kort og lang sigt, og kan være med til at tilpasse produkterne

denne udvikling.

Hvad laver en Product Manager?

En produktmanager har viden om markedsføring, økonomi og chancerne for tab og profit. Man kan sammenligne stillingen med det en Brand Manager laver. En Brand Manager arbejder med at udvikle og forbedre en virksomheds brand, og sørge for at virksomheden og dens identitet kan følge med udviklingen i branchen.

 

Product Managers har stor viden om virksomhedens produkter, og kan derfor bidrage til at lave de nødvendige ændringer i virksomheden eller dens strategi. De kan analysere markeder og konkurrencesituationen og se hvor langt produktets potentiale rækker, og hvordan et produkt får det bedste grundlag for succes.  Derudover kan Product Manageren undersøge målgrupper, udbud og efterspørgsel, markedsforhold og andre faktorer der spiller ind i etableringen og lanceringen af et produkt eller en service. Product Manageren arbejder også med at få forskellige dele af virksomheden til at arbejde sammen, lidt på samme måde som en projektleder. Dette er blandt andet i udviklingen af et produkt, hvor både udviklere, økonomiafdelingen, salg og IT arbejder sammen i hele forløbet fra idégenerering til de første

forsøg, produktionen og lanceringen af produktet.

 

Product Manageren arbejder, modsat Brand Manageren, hovedsageligt med det enkelte

produkts visioner og strategi. Det er vigtigt at alle der arbejder på produktet, har den nødvendige forståelse, og ved hvordan de skal bearbejde produktet. De arbejder altså både

med produktets strategi i udviklingsfasen, og også efter produktets lancering. Der skal derfor

ofte laves et såkaldt “roadmap” for produktet, så det team der arbejder med det alle har den

nødvendige forståelse for produktets mission.

 

En vigtig del af Product Managerens opgaver er at sørge for at de produkter der kommer på

markedet, forbedrer virksomheden. Dette betyder altså at det er vigtigt at de produkter eller services der lanceres, følger virksomhedens strategi, mission og principper, og følger virksomhedens værdier. Dette betyder altså at en virksomhed der formulerer at de bekymrer sig om miljøet, ikke skal lave produkter der drives af olie eller består af farlige kemikalier, fordi det går imod virksomhedens principper og værdier, til trods for at det kan være billigere materialer end mere miljømæssige alternativer.

Arbejdssteder

Product Manageren kan arbejde i flere forskellige typer af virksomheder. Det er oftest i en

produktionsvirksomhed eller en virksomhed der arbejder med IT-teknologi. Dette kan for

eksempel være i udviklingen af computerspil eller andre systemer og programmer.

 

Når en produktmanager arbejder i en produktionsvirksomheder, befinder de sig ofte i en stilling hvor de fokuserer på at skabe et produkt der både passer ind i virksomheden og som kan give virksomheden øget potentiale. Man skal altså gå ind til jobbet med et ønske om at være nytænkende, og se hvordan fremtidige projekter kan passe ind i virksomhedens portefølje. 

 

Lignende stillinger

Der er også andre stillinger der ligesom Product Manager er med til at udvikle og vejlede i

udviklingen af et produkt, en afdeling eller en virksomhed. Nedenfor kan du læse om de

forskellige stillinger. Nogle arbejder med teams af medarbejdere der alle ønsker at være med til

at udarbejde et produkt eller en service, eller andre der fokuserer på ledelse eller vejledning og

rådgivning af personer eller virksomheder.

Projektleder

Projektledere er tilknyttet et projekt i en virksomhed, en organisation eller en del af en regering

eller kommunal afdeling. Projektlederen har ansvaret og overblikket i disse projekter, som kan

være alt fra etablering af broer, omrokering af et venteværelse eller noget helt tredje.

 

Projektledere skal forbinde de forskellige personer der arbejder på projektet og sørge for at alle

kan bidrage med deres kompetencer og erfaringer. Projekterne kan være sat sammen af mange

forskellige mennesker og stillinger, og det er derfor vigtigt at projektlederen kan være med til at

samle alle disse og styre projektets forløb. Projektledere kan både være ansat fast i en

virksomhed, eller ansættes på en tidsbegrænset basis i forbindelse med projektet.

 

Projektlederen kan have mange forskellige baggrunde. Det afhænger meget af hvilken type

projekt det drejer sig om, samt sammensætningen af menneskene i gruppen. Projektledere kan

derfor have uddannelse inden for ledelse, bygningskonstruktion, for eksempel en tømrer,

softwareudvikler eller antropologer. Det er projektlederens ansvar at projektet overholder de

rammer der er fastsat af en ledelse. 

Salgschef

I en større virksomhed er der ofte en salgschef. Salgschefen har ansvaret for virksomhedens

salg, og arbejder oftest sammen med en salgsafdeling. Salgschefen kan derfor også have

stillingsbetegnelsen afdelingschef eller afdelingsleder. Normalt er salgschefen en mellemleder,

men i nogle virksomheder kan salgschefen også kaldes en del af topledelsen, altså den øverste

del af virksomheden, som også består af en eller flere direktører og bestyrelsen. Salgschefen

beskæftiger sig med salg og markedsføring til videresalg til produktion eller til underleverandører, som for eksempel individuelle butikker. Salgschefen kan for eksempel være

ansat i en virksomhed der producerer tøj, og stå for at sælge varepartier videre til butikker der

forhandler produktet til slutbrugeren.

 

Det er også en salgschefs ansvar at være med til at nå virksomhedens mål, både reelle salgstal

og virksomhedens visioner. Derudover skal de være med til at sikre virksomhedens vækst.

Konsulent

Konsulenter findes i mange forskellige virksomheder og med mange forskellige formål. En

konsulent kan både være ansat fast i en virksomhed og varetage faste rutiner og opgaver eller

være ansat til at bidrage med deres viden og kompetencer i virksomheden i en tidsbegrænset

periode. Konsulenten tilbyder rådgivning til virksomheder på forskellige vidensområder. Det kan

være alt fra HR-konsulenter der rådgiver medarbejdere og ledelse om medarbejdersammensætning og teamwork, IT-konsulenter der rådgiver om brugen af IT i

virksomheder og kan være med til at foreslå ændringer og forbedringer af virksomhedens drift.

 

Der findes også ledelseskonsulenter der rådgiver virksomhedens ledelse i at udføre deres

arbejde mest hensigtsmæssigt og med det bedste resultat for både virksomheden og dens

medarbejdere.

 

Se alle stillingsannoncer