processing...

Industriingeniør

Som industriingeniør findes der et væld af muligheder indenfor mange forskellige brancher, og du har ofte rig mulighed for at vælge en retning som du synes er spændende. Har du flair for miljøvenlige og bæredygtige tiltag, findes der især mange muligheder i de forskellige industrier.

Hvad laver en industriingeniør?

En industriingeniør arbejder i nogle af de forskellige industrier, der findes rundt omkring i landet.

Man kan derfor arbejde med mange forskellige ting, og man kan have andre

opgaver end andre ingeniører, der arbejder i andre industrier, virksomheder eller organisationer.

Der findes også mange ingeniører i de forskellige industrier, der hovedsageligt beskæftiger sig

med at rådgive virksomheder i udviklingen af nye produkter og lignende. Nedenfor kan du læse

mere om, hvad en rådgivende ingeniør laver og et eksempel på en industriingeniør,

kødindustriingeniøren.

 

Rådgivende industriingeniør

En rådgivende ingeniør arbejder med projekter; for eksempel som projektleder eller andre

former for rådgivning og planlægning af forskelligt ingeniørarbejde. Der findes mange brancher

og virksomheder, der kan gøre brug af en rådgivende ingeniør for eksempel i bygningskonstruktion, men også i produktudvikling eller analyse. En rådgivende ingeniør kan have en baggrund i mange forskellige ingeniør-grene. Det kan for eksempel være en ingeniør, der er uddannet inden for bygningskonstruktion, eller en der arbejder med software eller

robotteknologi. 

 

Den rådgivende ingeniør hjælper sine kunder med at opnå viden indenfor et bestemt fagområde, og ingeniøren kan være behjælpelig med alt fra analyser til vurderingssager, mens andre er helt inde i udviklingsprocessen og fungerer som et del af et projektteam - til tider som projektleder. Det er vigtigt, at den rådgivende ingeniør kan bidrage med ekspertviden, da kunden forventer at ingeniøren kommer med realistiske vurderinger og kan agere som en professionel del af et team. Det er derfor også ingeniører, der har flere års erfaring på et område, der vælger at arbejde som rådgivende ingeniører.

 

Den rådgivende ingeniør findes i mange forskellige områder og brancher. De kan arbejde med geologi og biologi eller med jern og metal. Nogle rådgivende ingeniører arbejder i medicinalindustrien, mens andre arbejder med softwareprogrammering eller robotteknologi og Artificial Intelligence. Der er også nogen, der arbejder med byer og vækst.

 

Det er både virksomheder, organisationer og den offentlige sektor samt regeringer, der gør brug

af rådgivende industriingeniører. Dette kan for eksempel være til forebyggende arbejde, der skal hindre naturkatastrofer, eller i det mindste sørge for at bebyggede områder bedre kan klare naturens kræfter. Det kan for eksempel være at styrke dæmninger eller sørge for, at højhuse bliver bygget med materialer, der bedre kan modstå rystelserne fra jordskælv. Der er også mange rådgivende ingeniører, der arbejder med at udvikle produkter, der er bedre for miljøet; både ved at være produceret af og med mere naturlige materialer eller udvikle materialer, der er bedre for miljøet.

 

Nogle rådgivende ingeniører arbejder freelance, altså uden en fastansættelse, og kan tilknyttes

forskellige projekter. En fordel ved dette er, at ingeniøren selv har indflydelse på, hvad man

kommer til at arbejde med. Man kan også være ansat i regeringer eller diverse styrelser eller

ministerier. Andre rådgivende ingeniører er ansat i ingeniørvirksomheder, hvor de kan

samarbejde med andre ingeniører af forskellige arbejdsområder.

Kødindustriingeniør

Når man arbejder som kødindustriingeniør, arbejder man naturligvis med kød og kødprodukter.

Dette kan både gøres på større slagterier, i laboratorier og hos organisationer som

Fødevarestyrelsen eller andre dele af den offentlige sektor. En kødindustriingeniør kan have flere forskellige arbejdsområder. Ofte har man at gøre med flere dele af kødproduktionen, men også processen inden og efter kødet slagets og bearbejdes. Nogle ingeniører arbejder med kontrol af kødvarer og -produkter, mens andre beskæftiger sig med kontrol af produktionsprocessen. Der er også nogen, der arbejder med processen inden kødet slagtes, og de faktorer der spiller ind på kvaliteten af det slagtede kød.

 

Derudover er der andre kødindustriingeniører, der arbejder med kundekontakt og salg, mens

andre arbejder med administrativt arbejde eller undervisning i slagtning, anatomi eller hygiejne.

Der kan også indgå forskning i stillingen, hvor man kan undersøge alt fra kød- og

muskelsammensætning til kvalitet og forbedringsmuligheder. Der er også nogen, der arbejder

med sygdomme og dyrevelfærd.

Arbejdsopgaver 

Ingeniører i kødindustrien kan også arbejde med kvalitetskontrol af kødprodukter, der skal

eksporteres til udlandet, for eksempel svinekød eller det kød, der importeres, og de områder

kødet kommer fra. Arbejder man med import og eksport, skal man derfor også have viden om

kødindustrien i andre lande, og under hvilke forhold og miljøer dyrene kommer fra og bliver

slagtet og bearbejdet i. Da danske slagterivirksomheder også har afdelinger i andre lande end

Danmark, kan man derfor også arbejde som kødindustriingeniør i udlandet. Arbejder man i

Danmark, kan det også være i en international orienteret stilling, da Danmark producerer

størstedelen af sit kød til udlandet. Markedet består af forholdsvis få spillere, der alle er

forholdsvis store.

 

Kødindustriingeniører kan også arbejde med andet end selve kødet. Der er en stor del af

produkter og procedurer, der følger med i kødindustrien, og her gælder det om at følge

udviklingen tæt. Det betyder, at der er nogle industriingeniører, der arbejder med alt fra de

konserveringsmidler, der bliver brugt i kødet, og det medicin som dyrene får, mens der også er ingeniører, der arbejder med det emballage, som kødet pakkes i, og blandt andet hvordan man kan gøre det mere bæredygtigt. Kødindustriingeniører arbejder også med andre elementer end udviklingen af nye produkter. Dette kan for eksempel være laboratorieledelse, hvor man samarbejder med laboranter om at teste råvarer og deres sammensætninger. Man kan også tjekke kødets kvalitet og teste for sygdomme i kødet og lignende. Der er også nogen, der arbejder på selve slagterierne, hvor de foretager kvalitetsstyring af de forskellige råvarer, og ser om de lever op til ledelsens og Fødevarestyrelsens krav om kvalitet. Der er også nogen, der arbejder med driften af slagterier eller laboratorier, hvor man herunder også kan arbejde med

logistik samt planlægning af produktionen på slagteriet.

 

Der er også nogen kødindustriingeniører, der arbejder med salg eller forhandling, hvor man

laver aftaler med kunder og leverandører, og hvor man kan have korrespondance med

myndigheder og styrelser.

Arbejdet handler dog meget om at lave kontrolopgaver, og der er også mange administrative

opgaver, der skal løses. Dette er for eksempel at skrive rapporter, attester til godkendelse, samt

dokumentation af fund i råvarerne. Informationen skal også formidles til andre parter for

eksempel myndigheder, kunder eller levarandører. Der er også forskning i branchen, der varetages af Danish Meat Research Institute.

 

Se alle stillingsannoncer