processing...

Konstruktør

De fleste der betegner sig som konstruktører har den officielle stillingsbetegnelse

“bygningskonstruktør”. Der findes også konstruktører der arbejder med mode og tekstiler, disse

kaldes også modelkonstruktører. I denne tekst vil der med konstruktør menes bygningskonstruktør.

Hvad laver en konstruktør?

En bygningskonstruktør kan også have mange andre navne. I nogen forbindelser vil de

betegnes som byggeleder eller tilsynsførende, mens de i andre kaldes for byggesagkyndig eller

beregner. En bygningskonstruktør arbejder med for eksempel renovering af bygninger, eller etablering af nybyggeri. Dette kan både være til større ejendomme og villaer, men det kan også være offentlige bygninger eller bygninger der skal huse virksomheder. Det kan også være mindre traditionelt bygningsarbejde, for eksempel anlægsarbejde i forbindelse med broer eller kloakering.

 

Mange er ansat på arkitekttegnestuer eller i ingeniørvirksomheder. Bygningskonstruktører

arbejder med byggeri, fx nybyggeri eller renovering, og med anlægsarbejde, fx brobygning eller

kloakering. Det er en stilling med meget ansvar, og nogle bygningskonstruktører fungerer også

som projektledere eller teknikere i forbindelse med disse byggerier. Det medfører at man er

med, helt fra projektets begyndelse, hvor man samarbejder med de arkitekter og ingeniører der

har været med til at udvikle bygningen og de tilhørende skitseringer og planer.

Udvikling af tegninger og projektplaner

Konstruktøren læser de tegninger og planer der lavet af byggeriet og udarbejder derefter en

udførlig plan og udvælger de materialer der skal bruges. Ofte skal bygningskonstruktøren

referere tilbage til kunden, der gerne vil godkende eller se de materialer der bruges i byggeriet.

Kunden kan både være en enkeltperson eller et udvalg, en bestyrelse og lignende. Det er også

en fordel hvis bygningskonstruktøren kender til IT, da en stor del af skitserings- og

tegneprocessen foregår med det der kaldes Computer Aided Design. Dette kaldes også CAD.

 

Bygningskonstruktøren kan vælge at fokusere og dygtiggøre sig på forskellige områder. For

eksempel kan konstruktøren vælge at fokusere på beregnings-processen i arbejdet, hvor de

hovedsageligt tager sig af de opgaver der omhandler administration og beregning af

projekterne. Dette er for eksempel at udregne priser på de materialer der skal bruges i

byggeriet, samt udregne den arbejdskraft og de lønomkostninger der kommer til at være. De

udvikler også de tilbud der skal gives for byggerierne. Derudover er de med til at indhente tilbud

og er med i de møder og inspektioner der er i forbindelse med byggeriet. Dette betyder at

bygningskonstruktøren både findes på kontoret, men også på byggepladsen, hvor de har et

godt overblik over det arbejde der bliver udført.

 

Når en bygningskonstruktør arbejder som projektleder eller som en del af byggeriets ledelse, er

de med til at udvikle planer der sørger for at byggeriets tidsmæssige og økonomiske rammer

bliver overholdt af alle byggeriets forskellige parter. Derudover informerer de de forskellige

håndværkere om deres arbejdsopgaver.

Driftsteknik

Der er også nogle bygningskonstruktører der arbejder med driftsteknik. Dette betyder at de

arbejder med driften af et større byggeri, for eksempel en ejendom med lejligheder i mange

etager. Her sørger driftsteknikeren som det også kaldes, for at bygningen hele tiden er i god

stand og økonomisk solid. Man undersøger også hvordan bygningen kan optimeres og hvilke

midler det vil kræve. I dag omhandler dette meget, hvordan man gør en bygning mere miljøvenlig, og driftsteknikeren ser på mulighederne for at integrere for eksempel solenergi og

lignende. Det kan også være projekter der går ud på at spare på vandforbruget eller det

overordnede energiforbrug i en bygning.

 

Der er også bygningskonstruktører der arbejder med forsikringsselskaber eller banker. Her

kaldes konstruktøren for en byggesagkyndig og har til opgave at vurdere skader der skal

dækkes af forsikringen eller undersøge bygningsplaner som banken kan være interesseret i at

sætte penge i.

Lignede stillinger

Der findes andre stillinger der minder om konstruktøren eller som har nogle af de samme

arbejdsopgaver. I disse stillinger arbejder med også med bygningskonstruktion, eller med

installation og andre dele af det arbejde der hører med til bygninger og deres opretholdelse og

vedligehold. Nogle af stillingerne findes i teknik-branchen, mens andre findes i bygge og

anlægsbranchen. Nedenfor kan du læse om nogle af de andre stillinger, der også omhandler

bygningskonstruktion.

Montør

Der findes mange forskellige typer af montører, der som udgangspunkt beskæftiger sig med ét

område. Dog overlapper nogle af stillingerne hinanden en del, og en montør kan derfor sagtens

have kompetencer i flere forskellige områder.

 

En VVS-montør arbejder med at lave installationer af VVS-artikler som toiletter, vaske og større

elementer og rørinstallationer i for eksempel produktionsanlæg. En VVS-montør kan også

beskæftige sig med at lave installationer af tag eller facader i materialer som zink, stål eller

aluminium. Der findes også montører der beskæftiger sig med energi og klima. Det er for

eksempel energimontører eller gasteknikere. De arbejder med at installere ventilationsanlæg og

luftkanaler, varme- og strøm gennem for eksempel jord- eller solvarme og fjernvarme og

naturgasanlæg. Dette er både i beboelse som parcelhuse eller større ejendomme, eller på

institutioner eller produktionsanlæg og sygehuse.

 

Der findes også montører der beskæftiger sig med sikringsteknik. Sikringsteknik omhandler de

signaler der findes på togstationer og langs banerne rundt i landet. Her arbejder man med at

opsætte nye signalbokse samt vedligeholde de der trænger til reparation.

Tømrer

En tømrer finder man oftest på større byggeprojekter. Dette kan være i forbindelse med

ombygning, renovering eller en konstruktion af en helt ny bygning. Tømrere arbejde både man

byggeri i privaten, men også i den offentlige sektor, hvor en tømrervirksomhed eller et

entreprenørfirma kommer med tilbud til et byggeri, og hvor et udvalg eller en projektchef så

vælger det mest lønsomme tilbud. Dette betyder også at tømreren både kan arbejde med

kortere projekter, for eksempel som led i en renovering af en bygning, eller længerevarende og

større projekter, for eksempel i forbindelse med etableringen af et nyt sygehus. 

 

Det kan også være dagsopgaver, for eksempel i et privat hjem, hvor der skal lægges en ny bordplade eller laves en skillevæg. Tømrere kan også lave gulvlægning af træbrædder og det kan også indebære at de arbejder med gulvvarme og har viden om rørkonstruktioner og varmeisolering. Derudover kan en tømrer opsætte og montere døre og vinduer samt andet inventar, som for eksempel køkkener. Nogle af disse opgaver vil en snedker også kunne tage sig af.

 

Se alle stillingsannoncer