processing...

Produktionsmedarbejder

Produktionsmedarbejdere arbejder på alle døgnets tidspunkter, og er især oplagt for dig der ikke har noget imod fysisk arbejde der kan være ensformigt. Hvis du kan lide at arbejde aften og weekend, er der ofte gode muligheder for stillinger med tillæg på de tidspunkter, og du kan både have faste vagter, vikariater, deltid og fuldtid.

Nedenfor kan du læse mere om hvad en produktionsmedarbejder laver, men der er stor forskel virksomhederne imellem. 

Hvad laver en produktionsmedarbejder?

En produktionsmedarbejder arbejder i en produktionsvirksomhed. Her har produktionsmedarbejderen til opgave at deltage i produktionen i virksomheden. En produktionsmedarbejder kan have mange forskellige arbejdsopgaver, afhængigt af hvilken type

virksomhed de arbejder i og hvad virksomheden producerer. I nogle virksomheder vil opgaverne

være meget fysiske, mens det i andre virksomheder vil bestå af en opgave der er meget

ensformig.

 

Produktionmedarbejdere kan arbejde med mange forskellige ting. Nogle samler biler, mens

andre fylder dressinger på tube. Der er nogle stillinger som produktionsmedarbejdere der

kræver uddannelse, mens andre blot kræver oplæring. Det kan også være at der kræves et

kursus for at kunne betjene de maskiner der er i produktionsanlægget.

Der findes produktionsarbejdere der arbejder på samlebånd, hvor de samler forskellige produkter. Her har man en bestemt opgave, som man skal løse på samme måde og med samme præcision hver gang. Det kan for eksempel være at der skal samles en køkkenmaskine. Her er der en medarbejder der har til opgave at sætte én del af maskinen på, mens der er en anden der tilføjer en anden den af maskinen.

 

Det kan også være en fødevarevirksomhed, hvor man modtager emballagen og så skal lave de

fødevarer der skal i. Det kan være en fiskefabrik, hvor fiskene modtages friske og derefter skal

renses, skæres, nogle skal paneres eller bearbejdes på anden vis, og derefter pakkes og fryses, så de kan komme ud i butikkerne. Her er produktionsmedarbejderen ofte udlært af en anden medarbejder, mens man sandsynligvis skal have et fødevare- eller hygiejnekursus, der giver viden om at bearbejde madvarer på et hygiejnisk måde.

 

Der findes også produktionsmedarbejdere der arbejder på for eksempel vindmøllefabrikker, hvor

man, udover at samle delene, også støber delene og bearbejder de råmaterialer der skal bruges til produktionen af vindmøllerne. Det er ikke alle delene der skal samles på fabrikken, da vindmøllen ellers er for stor at transportere. Derfor bliver samlearbejdet varetaget af andre medarbejdere, der er med til at opsætte vindmøllen. De har ofte en uddannelse til opgaven.

 

Som produktionsmedarbejder kan man arbejde alle tider af døgnet. I nogle virksomheder

arbejder man kun om dagen, mens man i andre virksomheder arbejder på skiftehold, hvor der

så er et hold der arbejder om morgenen, et der arbejder om eftermiddagen og et der arbejder

om natten. Der vil ofte også være weekendarbejde. Dette er for at produktionen kan opretholdes

hele døgnet rundt, hvilket især er nødvendigt i anlæg hvor der for eksempel produceres mælk,

der gerne skal køres ud til butikkerne tidligt om morgenen, efter det er blevet hentet fra gården dagen før.

Lignende stillinger

Der findes også andre stillinger der omhandler lager og produktion. Nogle af dem indebærer

meget fysisk arbejde, mens de fleste af dem kræver at man er god til at holde overblikket. Der

er mange stillinger der beskæftiger sig med lager og logistik, mens der også er nogle der

beskæftiger sig med produktion og de andre opgaver der tilknytter sig et produktionsanlæg eller

en fabrik.

Lagermedarbejder

En lagermedarbejder arbejder på et lager, og varetager de opgaver der omhandler logistik,

pakning, fragt og andet. Lagermedarbejdere kan have mange forskellige arbejdsopgaver,

afhængigt af hvilken virksomhed de arbejder i, og hvad deres præcise stillingsbetegnelse er.

Dette kan for eksempel være lagerchef, lagerassistent eller truckfører. Lagermedarbejdere

findes på alle typer lagre. Det kan både være et mindre lager der er tilknyttet et varehus eller en mindre virksomhed, eller store lagrer der tilhører produktionsvirksomheder eller virksomheder der laver engroshandel. Der kan derfor også være både en enkelt medarbejder eller flere

hundrede tilknyttet lageret, afhængigt af dets størrelse.

 

Der kan være travlt på et lager, og det er vigtigt at lagermedarbejderen kan holde overblikket,

også i travle eller pressede situationer. Det er vigtigt at der er system på lageret, så produkter

eller råvarer ikke bliver forsinkede når de skal til en kunde eller videre til produktion. Der findes

dog mange maskiner og systemer der hjælper med at gøre lagerarbejdet mere overskueligt for

de der arbejder med det, for eksempel robotter der kan hente varerne fra flere etagers højde og

ned til medarbejderen, der derefter blot skal pakke varen.

Truckfører

En truckfører arbejder med at transportere varer, produkter og råvarer rundt på et lager, en

produktionsvirksomhed, en havn eller et helt andet sted. Rigtig mange steder bliver der

transporteret varer der skal flyttes fra et sted til et andet, uden at der er brug for større maskiner

som lastbiler eller kraner. Man benytter sig også af truckførere på byggepladser, hvor de kan

lave gravearbejde og løfte tunge materialer. 

 

Hvis en truckfører arbejder på et lager, kan man have nogle af de samme opgaver som lagermedarbejderne, hvor man er med til at hente varerne og sørge for at de bliver pakket ned. Derudover kan de i produktionsvirksomheder sørge for at maskiner og produktionsanlæg får tilført nye materialer, der er for tunge at bære for medarbejderne. Man skal have et certifikat eller stort kørekort for at kunne blive truckfører. Det er forskelligt alt efter hvilke maskiner man ønsker at køre.

Pluk/pak

Når man arbejder med pluk og pak arbejder man også på et lager. Her sørger man for at tage

imod bestillinger fra kunder - de kommer ofte digitalt, og så derefter tage rundt på lageret og

“plukke” de varer som kunden har bestilt. Der kan både være tale om mindre ordre, for

eksempel på få stykker tøj, eller større ordrer til virksomheder, der har bestilt mange forskellige

produkter til virksomhedens drift. Det betyder også at man kan arbejde med pluk og pak på

lagre i mange forskellige størrelser. På et mindre lager der tilhører en mindre virksomhed kan

det være et enkelt job. Jo mindre antal varenumre virksomheden har, jo lettere er det også at

identificere og finde varerne på lageret. I større virksomheder med mange varenumre, kan

lagrene være i flere etager og der kan det være mere besværligt at finde varerne. Derfor er det

vigtigt at lagrene er organiserede og at pluk og pak-medarbejderne har forskellige midler de kan

bruge i arbejdet. 

Se alle stillingsannoncer