processing...

Blikkenslager

Tag- og facademontør

En blikkenslager arbejder både med monterings- og fremstillingsarbejde, når det kommer til tag, nedløbsrør og tagrender. Ofte arbejder en blikkenslager sammen med en entreprenør eller VVS’er, og kan både være med på større projekter eller mindre dagsopgaver.  

 

Man arbejder med mange forskellige materialer, og kan både arbejde på nye bygninger og høje etageejendomme hvor der skal lægges nyt tag, eller restaurere ældre bygninger med gamle og specielle tagkonstruktioner. En blikkenslager har altså mange forskellige arbejdsopgaver, og ikke to dage er ens. 

Hvad er en blikkenslager?

Blikkenslageren kendes efterhånden mere under jobbets nyere navn, tag- og facademontør.

Nogle af jobbets opgaver inkluderer blandt andet at fremstille og montere nedløbsrør, tagrender og lignende. Derudover forarbejder de metalplader og laver forskellige former for facade- og tagdækning i plader med alt fra kobber og zink til aluminium og meget andet. De kan også lave

opgaver som at inddække vinduer i taget og skorstene. Udover at arbejde med nyere byggerier

på tage og facader, kan der også forekomme opgaver i restaurering af ældre og historiske bygningsværker som slotte og herregårde. Derudover kan man løse nogle mindre opgaver der

normalt er tilknyttet VVS-montører og -installatører, på trods af at de to jobs ikke er ens. VVS- og blikkenslagernes uddannelse er ens det første stykke tid, hvor de til sidst i forløbet har mulighed for at specialisere sig i hver deres retning.

 

Normalt siger man at VVS’eren tager sig af de ting der er inde i huset, mens blikkenslageren tager sig af opgaver på ydersiden af huset. 

Dette kan selvfølgelig godt variere, men det bedste af tiden er det et godt udgangspunkt til hvornår man skal bruge en VVS’er, og hvornår man skal bruge en blikkenslager.

Nogle af de opgaver blikkenslageren får kan blandt andet være:

Mange blikkenslagere kan løse opgaver indenfor VVS-faget. Når man udfører disse opgaver,

skal man være sikker på at man har autorisation til at lave arbejdet. En VVS kalder sig ofte også for blikkenslager, fordi uddannelserne ligger op ad hinanden og de derfor har erfaring med mange af opgaverne der kan løses af både en blikkenslager og VVS’er.

 

Jobbet kræver at man har styr på tal og at måle og beregne. Man skal være grundig og sørge for at jobbet er udført på bedste vis. Meget blikkenslagerarbejde har betydning for bygningens

holdbarhed og det fremtidige vedligehold. Et eksempel kan være hvis et tag er lagt sjusket, og det derfor trækker vand ind. Dette påvirker resten af bygningen og kan medføre både vandskade, mug og andre skader på bygningen. Også arbejdet med tagrender og nedløb har betydning for bygnings holdbarhed. Blikkenslageren har derfor nogle enormt vigtige opgaver, der påvirker hele bygningens konstruktion og sikkerhed.

Cases

Nedenfor er et par cases om blikkenslagerne og deres arbejdsopgaver. Disse cases er ikke

reelle opgaver, blot et eksempel på hvornår man benytter sig af en blikkenslager.

Tag på herregård

En gammel, bevaringsværdig herregård skulle have lavet reparationer på det gamle

Kobbertag. Taget havde den karakteristiske, grønne farve fra mange års oxidering, og ejerne ville gerne beholde den smukke, kendte farve. Det betød også at de reparationer der skulle

laves med de nye kobberfarvede plader, skulle falde så godt ind i omgivelserne, at man ikke kunne se hvor der var blevet foretaget reparationer. Beslutningen blev at sætte de nye

plader ind på taget, så det dannede et mønster, der kunne oxidere ens, og derfor gøre reparationerne nærmest usynlige, fordi fokusset gik på det smukke, nye mønster. Arbejdet foregik over en længere periode, hvor blikkenslagerne skulle bevæge sig forsigtigt på det gamle tag.

Nedløbsrør og tagrender i flere etagers højde

En høj bygning i storbyen skulle have foretaget en opsætning af forskellige tagrender

og nedløbsrør. Bygningen var adskillige etager høj, hvilket besværliggjorde arbejdet, fordi blikkenslageren både skulle være fastspændt, samt bevæge sig højt oppe med de materialer der skulle sættes op. Sikkerheden var i fokus og den vigtigste del af hele arbejdsprocessen.

Inddækning af skorsten

Denne opgave gik ud på at inddække en skorsten på en ældre bondegård med stråtag. Regler

for brandsikkerhed var grunden til at skorstenen skulle dækkes ind, så der ikke var fare for at

røg og aske ville sætte ild til taget.

Bygge & anlæg

Bygge og anlæg er en branche med mange praktiske og håndværksorienterede jobs. Her finder

man alt fra murer og snedker til anlægsgartner og brolægger. Skal man arbejde i denne branche, er praktiske kompetencer som regel et behov, samt en længere uddannelse, hvor man tilegner sig de nødvendige kvalifikationer. Dette indebærer ofte også en læreplads i en periode. 

 

Mange af stillingerne er forskellige og kræver derfor naturligvis også forskellige kompetencer. Der er i de forskellige stillinger stor brug for præcision og dygtighed, og man skal være klar på at fordybe sig i sit fag, for at skabe det bedste resultat på en opgave og for en kunde. I mange af de stillinger der er i branchen bygge og anlæg, er der brug for viden inden for matematik og fysik, men det er også vigtigt i flere af stillingerne at kunne have kundekontakt og lytte til ideer og ønsker fra kunderne, og bearbejde det indtil et godt resultat udvikles, hvor alle parter kan være tilfredse. Derudover skal man kunne samarbejde med kollegaer, da mange af stillingerne foregår i højder og på travle byggepladser af en art. Det er stillinger med fællesskab og samarbejde, og man får ofte tilknytning til et hold eller en gruppe, mens man også kan komme til at samarbejde med mange andre typer af håndværkere.

 Se alle stillingsannoncer