processing...

Elektriker

En elektriker arbejder med strøm og strømføring, og skal være skarp på rigtig mange forskellige områder. At være elektriker kræver en uddannelse, hvor man er autoriseret, for at el-installationerne er lovlige og sikre. Der findes dog flere forskellige typer af elektrikere, og man kan specialisere sig indenfor et område der interesserer en. Det kan være installationsteknik, hvor man er specialiseret i at montere el-installationer - store som små. Derudover kan man være specialiseret i kommunikationsteknik - en nyere gren, hvor man fokuserer på el, IT og andre kommunikationsmidler. Men der findes også andre typer, og dem kan du læse mere om nedenfor. 

Hvad laver en elektriker?

Når man er elektriker, har man mange muligheder for at specialisere sig i forskellige grene. Der

findes mange forskellige former for el og elektronik, og derfor kan man ikke være ekspert i alle

felter, og der er brug for at elektrikere har forskellige kompetencer og kvalifikationer.

Der findes elektrikere der avancerer sig indenfor alt fra tyverisikring og lys, til telefoner og elektroniske styrings- og produktionsanlæg.

 

For at være elektriker, er det vigtigt at man er fingernem og meget omhyggelig, da forkerte

installationer kan have meget alvorlige og farlige konsekvenser.

Derudover skal man for at være elektriker have et godt kendskab til regler og lovkrav der

hersker på området. Dette kan for eksempel være krav til elinstallationer der ikke er dårlige for

miljøet og som tager forbehold for området omkring sig. Der findes også regler for børn og

elinstallationer, der skal sikre at børn ikke kommer til skade. Dette er for eksempel på skoler og i

børnehaver og vuggestuer. Man skal også have kendskab til tekniske tegninger, fordi det skal

være let for en anden elektriker eller håndværker at kunne se hvilket arbejde man har udført og

hvilket område det drejer sig om.

Elektriker i styrings- og reguleringsteknik

Der findes mange forskellige specialiseringsområder for elektrikere. Et af disse er styrings- og

reguleringsteknik. Dette område omhandler større industrianlæg, for eksempel varmeværker og

produktionsvirksomheder. En elektriker der arbejder med styrings- og reguleringsteknik, bliver

derfor også kaldet en industritekniker eller industrielektriker. Denne elektriker sørger for at de forskellige systemer og anlæg fungerer som de skal, og sørger for at de bliver vedligeholdt. Derudover foretages der tests, for at se om robotter og computerstyrede maskiner fungerer som de skal, så man undgår fejl og ulykker på arbejdspladsen. 

 

Industrielektrikeren skal også kunne rette disse fejl hvis de sker, og derefter indstille de forskellige maskiner. Denne stilling kræver stort overblik og man skal altid notere når man laver ændringer, så andre elektrikere let kan se hvor der eventuelt er opstået fejl og hvor der skal vedligeholdes og undersøges. Industrielektrikeren skal have stor viden om de maskiner og anlæg de arbejder med, da de ofte også står for oplæring af de medarbejdere der skal styre eller betjene anlæggene.

Installationsteknik

En anden type elektriker er en der arbejder med installationsteknik. Den elektriker der arbejder

med installationsteknik, hedder også en installationsmontør. Disse er specialiserede i at arbejde

med installationer af strøm i større og mindre grad. Dette kan derfor både være i en lille lejlighed

eller i en kæmpe produktionsvirksomhed. Arbejdet kræver derfor et stort overblik, og blik for

detaljer. Det handler om at kunne gøre installationerne overskuelige og sørger for at

elektronikken ikke er rodet og til besvær. Arbejdet kan indebære opgaver omkring IT, styring af

automatiske anlæg, varme og belysning, og hårde hvidevarer som opvaskemaskiner,

kaffemaskiner og meget andet. Under installationsmontøren findes også tavlemontøren som er

specialiseret i at overskue store anlæg til strømforsyning i produktions- og industrivirksomheder.

Både tegning af anlæggenes opbygning samt reparationer hører under installations- og

tavlemontørens opgaver.

Kommunikationsteknik

En af de nyere former for elektrikere er en elektriker med specialisering indenfor

kommunikationsteknik. Herunder findes teknik til kommunikation som for eksempel computere,

TV og mobiltelefoner. Denne form for teknik kan være yderst avanceret, fordi det er et felt der

hele tiden udvikler og fornyer sig. Som elektriker i kommunikationsteknik har man kompetencer i

at lægge rør, trække kabler og opsætte stik, mens man også installerer og planlægger anlæg og

installationer. Dette er for eksempel et større antenne- eller telefonanlæg, mens det også kan

være computernetværket på et gymnasium og store og små virksomheder. En af de vigtige

opgaver der findes for en elektriker i kommunikationsteknik, er at skabe forbindelser fra

virksomheder og institutioner til politi, brandvæsen og sygehus. Her sørger elektrikeren for at

opsætte anlæg der kan skabe forbindelse til disse. Herunder skal elektrikeren også være i stand

til at reparere elektroniske forbindelser. Dette er en afgørende del af arbejdet, især i

virksomheder og institutioner, hvor man er afhængig af de elektroniske forbindelser, herunder

især internetforbindelse.

 

Fælles for de forskellige typer af elektrikere er at de skal kunne rådgive deres kunder om

hvilken løsning der er bedst for dem. Det betyder også at de skal kunne forklare deres opgaver

på en måde der er til at forstå for nogen der ikke er fagfolk. Dette kan blandt andet være

rådgivning omkring sikkerhedsinstallationer eller forskellige installationer og reparationer af

anlæg og maskiner.

Arbejdssteder

Elektrikeren kan have mange forskellige arbejdssteder. Først og fremmest er det muligt at have

en selvstændig elektrikervirksomhed, mens man også kan være tilknyttet en elektrikervirksomhed som elektriker, blandt flere andre. Herfra arbejder man både på forskellige

større projekter, for eksempel gennem det offentlige og deres store byggerier i for eksempel

skoler og sygehuse samt hos private virksomheder. Man kan også have mindre dagsopgaver eller være tilknyttet et husbyggeri hvor opgaven kan tage flere uger. Derudover kan man være ansat i en større virksomhed, for eksempel en industrivirksomhed, for at arbejde med al elektronik derigennem, eller el-selskaber der udbyder el til byer og landsdele. Man kan også være tilknyttet et kraftvarmeværk og andre store forbrugere af el. De mange forskellige arbejdssteder medfører også at der kan være forskellige arbejdstidspunkter, og nogle elektrikere har aften- og nattevagter for at sikre at der er nogen til at tage sig af eventuelle problemer.

Se alle stillingsannoncer