processing...

Fibertekniker

En fibertekniker arbejder med at lægge de fibre i jorden, som fører vores internet, systemer og databaser til virksomheder, private, institutioner og lignende. Man arbejder med den infrastruktur, der omhandler netværkene og med at forbedre den og lave reparationer eller opdateringer, hvis der skulle være problemer.

Hvad laver en fibertekniker?

Fiberteknikeren er både med til at blæse fiberen ind og lave splidsning af fiberen. Derudover laver man installationer af fiberen, hvilket både kan foregå i private hjem men også på større

projekter; for eksempel etablering af fibernet over mange kilometer eller i større bygningskonstruktioner. Man skal også udvikle dokumentation for det arbejde, man har udført,

samt have en dialog med kunden, der både kan være en privatperson eller en virksomhed.

 

Når man er fibertekniker kan man have forskellige baggrunde, men de fleste er uddannede

Elektrikere, og har derfor både viden om og autorisation til at lave de installationer, der fører strøm rundt i bebyggelse og ved veje. Er man ikke uddannet elektriker, har man ofte en uddannet elektriker med sig, der kan autorisere arbejdet, eller en anden der har tilladelse til at lave autorisationer. Dette kan for eksempel være en installatør. Det er et job, hvor det er vigtigt, at man kan følge de sikkerhedsforanstaltninger, der er til stede ved lovkrav - både for at styrke ens arbejdssikkerhed men også for at undgå nedbrud og sørge for, at netværkene er stabile og ikke til fare, for dem der benytter det.

 

Der er travlhed, når man arbejder som fibertekniker, fordi man i mange områder i Danmark

venter på at kunne skifte til fibernet. Det giver travlhed men også jobmuligheder. Det er vigtigt,

at man kan udføre sit arbejde hurtigt, men det er også en vigtig faktor, at man ikke slækker på

sikkerheden, og at man hver gang løser sine opgaver med stor præcision. Derudover har man

ofte kundekontakt, når man er ude for at lave installationer, og det er vigtigt, at man er

kundeorienteret og serviceminded, ofte fordi man befinder sig i andre folks hjem. Det er også en

god kompetence, hvis man kan have en dialog med kunden om de installationer, man laver. Det

er vigtigt, at man formidler sig, så kunden forstår, hvad man siger, og derfor ikke benytter alt for

meget fagsprog.

Arbejdssteder

Fiberteknikere arbejder hovedsageligt i virksomheder der beskæftiger sig med tele- og

datakommunikation. De kan også arbejde i virksomheder, der arbejder med at udvikle netværk

eller de materialer, der bruges til at lægge fiber. Andre arbejder i virksomheder, der specifikt

beskæftiger sig med at foretage service og reparationer af eksisterende fibernetværk.

Lignende stillinger

Nedenfor kan du læse om de forskellige stillinger, der minder om det, som en fibertekniker laver.

Nogle arbejder mere med projektledelse, kundekontakt og tilbudsudvikling, mens andre arbejder

med udvikling af netværk, software eller lignende. Du kan også læse mere om stillingerne under

deres individuelle undersider.

Installationsleder

En installationsleder har ansvaret for de installationer, der bliver lavet for virksomheder,

privatkunder, offentlige institutioner og lignende. En installationsleder er med til at varetage

kontakt til kunder, lave tilbud, kontrakter og lignende, samt foretage installationer, ofte sammen

med andre installatører. Installationsledere kan også fungere som en konsulent eller

projektleder, hvor de har ansvaret for et projekt, der kræver samarbejde mellem forskellige

stillinger og kompetencer.

 

En installationsleder kan arbejde indenfor mange forskellige områder. Dette kan for eksempel

være inden for sikkerhed og overvågning, hvor installationslederen er med til at rådgive kunden

om de bedste løsninger samt implementere dem i virksomheden. Man kan også arbejde med at

lave netværksinstallationer for eksempel til store virksomheder. Andre arbejder med

VVS-installationer for eksempel af varmeanlæg eller lignende. En installationsleder er med i

hele processen. Lige fra der bliver taget kontakt til kunden eller omvendt, til der rådgives om

løsninger, og der gives tilbud. Gennem selve installationen og frem til at installationen testes,

evalueres og godkendes det af både kunde og installatør. Der er også en del administrative

opgaver i stillingen, der for eksempel omhandler udvikling af tilbud.

Netværksingeniør

En netværksingeniør arbejder med at udvikle de netværk og systemer, der bruges i den daglige

drift af virksomheder, institutioner, den offentlige sektor, private hjem og lignende. Det handler

om at udvikle stabile netværk, der ikke forstyrres af problemer som travlhed og lignende. En

netværksingeniør skal kunne lave netværk, der ikke rammes af nedbrud og vira, og som har

en høj hastighed, der kommer kunden til gode. Der kan både være tale om interne netværk i

store virksomheder, som skal sikres mod hackere og virus, eller store netværk der tilgås af

private kunder i deres hjem. Netværksingeniøren kan både arbejde med at udvikle og forbedre

disse netværk men også arbejde med at foretage reparationer. Der er også netværks

ingeniører, der arbejder med rådgivning eller konsulentarbejde, eller som arbejder med salg af

netværk til potentielle kunder.

 

En netværksingeniør har også administrative opgaver, der for eksempel indebærer at udvikle

tilbud eller kontrakter til kunder samt at lave tegninger af de forskellige netværk, så for eksempel

en installatør kan følge dem. Det skal også tegnes, så andre ingeniører kan følge tegninger, for

eksempel hvis de plantes i et byggeri.

Teknikingeniør

En teknikingeniør har oftest en baggrund og uddannelse som diplomingeniør og har

efterfølgende specialiseret sig inden for et område. Dette kan for eksempel være maskinteknik,

hvor man arbejder med konstruktion og design af nye maskiner. Der er også teknikingeniører,

der har en baggrund indenfor softwareteknologi eller lignende. Der findes op mod 30 forskellige

retninger, hvor man kan arbejde som teknikingeniør. Det er vigtigt, at man både kan arbejde

med teori og i praksis, når man fungerer som denne type ingeniør. Der skal ofte foretages

undersøgelser, før man kan gå i gang med udviklingen af et produkt. Dette kan for eksempel

være at lave kemiske undersøgelser af forskellige stoffer eller materialer eller at undersøge en

bestemt målgruppes holdninger og meninger om et produkt eller en problemstilling. Derefter

skal der laves idéudvikling og tegninger, mens der også skal laves prototyper. Nogle gange fokuserer man mest på teori og derefter praksis, mens de to arbejdsmetoder også kan krydse

hinanden i løbet af arbejdet.

 

Der er også teknikingeniører, der arbejder med forskellige projekter af kortere eller længere

varighed. Her kan de også fungere som projektledere.

 

Se alle stillingsannoncer