processing...

Installationsleder

En installationsleder har ansvaret for de installationer, der bliver lavet til en virksomhed eller en anden kunde, for eksempel i en privat husstand. Man arbejder med at optimere installationer samt godkende og sørge for, at de installationer der bliver lavet følger lovkrav og lever op til de forventninger, som kunderne har. 

Hvad laver en installationsleder?

Installationslederen har ofte ansvaret for en gruppe installatører, der kører ud til kunderne og laver de aftalte installationer. Det er derfor ofte installationslederen, der uddelegerer installationsopgaver til de øvrige medarbejdere i virksomheden. Installationslederen varetager også de administrative opgaver, der hører til installationsarbejdet. Dette kan for eksempel være at formidle kontakt mellem kunder og de øvrige installatører eller at lave kontrakter og fakturaer.

 

Man arbejder også med at udvikle tilbud, der indebærer priser på produkter og selve installationsprocessen. Derudover kan de være med til at udvikle materiale, der gives til kunderne, så de kan lære installationerne at kende. Installastionslederen kan også være med til at undervise kunder i deres nye installationer. Dette kan for eksempel være i forbindelse med, at der er installeret et nyt netværkssystem i en virksomhed.

 

Installationslederen kan også fungere som konsulent, hvor de vejleder og rådgiver om de

muligheder, en kunde har. I andre forbindelser kan de fungere som projektledere, hvor de

samarbejder med for eksempel netværksingeniører, andre installatører og lignende. Det kan for

eksempel være et projekt, hvor der skal installeres overvågning i en større bygningskonstruktion. Her har hver person i projektet et ekspertiseområde, og man er med til at bidrage til projektet med sine kompetencer, så kunden får det bedste resultat.

 

Installationslederen arbejder med alt fra installationer af VVS såsom varmeinstallationer eller

installation af målere. Det kan også være forskellige systemer, der skal installeres og implementeres. Installationslederen er med i hele processen fra der udvikles et tilbud til kunden, til installationen foretages og processen evalueres til sidst.

Arbejdssteder

En installationsleder findes i flere forskellige virksomheder. Dette kan blandt andet være for et

sikkerhedsselskab eller en vagtvirksomhed, der foretager overvågning af virksomheder eller institutioner. Man kan også være ansat i en virksomhed der for eksempel laver VVS-installationer eller installationer af datasystemer og netværk.

 

Man kan også være specialiseret i et bestemt område, der giver dig mulighed for at arbejde på større projekter, for eksempel i IT-branchen eller indenfor overvågning og sikkerhed.

 

Lignende stillinger

Der er flere forskellige stillinger, der minder om, det en installationsleder laver. De arbejder ofte i

stillinger, hvor man har overblik over flere processer og flere medarbejdere på en gang, og hvor

man har ansvaret for, at en opgave bliver løst tilfredsstillende. Nedenfor kan du læse mere om

de forskellige stillinger. Du kan også læse mere under deres individuelle undersider. 

Driftsleder

En driftsleder kan arbejde flere forskellige steder, men findes ofte i en driftsvirksomhed, hvor de

arbejder med at tilrettelægge og planlægge produktionen i virksomheden. Dette indebærer den

daglige drift i virksomheden men også planlægning på længere sigt. Det er også driftslederen,

der skal løse problemerne, hvis der kommer nedbrud, eller der opstår fejl i produktionsanlægget. Stillingen kan også kaldes for en produktionsleder eller en værkfører.

 

Dette kommer meget an på, hvilken virksomhed man er ansat i. Driftsleder er en lederstilling, og

man kan ofte have mange ansatte under sig, der oftest arbejder med selve produktionen. Man

skal kunne lede disse og uddelegere arbejdsopgaver. Det kan også være teknikere, der

arbejder med at udføre vedligeholdelsesopgaver i virksomheden.

 

En driftsleder kan også fungere som projektleder eller tage del i det administrative arbejde, der

findes i virksomhed. Dette kan for eksempel være at lægge budgetter og tidsplaner for produktionen i virksomheden. Driftsledere har ofte en baggrund som maskinmester eller ingeniør, der giver grundlag og viden til at kunne have overblik over en hel produktion og de medarbejdere, der er en del af den.

VVS-installatør

En VVS-installatør har autorisation til at foretage samt godkende installationer af gas, vand,

varme og andre elementer, der kan indgå i et byggeri. Man er både med til at foretage de

installationer, der skal laves, men der skal oftest også være en installatør til stede, der kan

godkende det arbejde, som for eksempel en VVS-montør har lavet. Det er en installatørs ansvar, at installationerne udføres på korrekt vis, så der ikke opstår fejl. Dette er også selvom,

installatøren ikke har taget del i selve installationsarbejdet. En installatør kan også teste

installationerne samt vejlede kunder i, hvordan dette benyttes på den rigtige måde. En VVS-installatør har en del af de samme arbejdsopgaver, som en VVS-montør har, men er ofte

mere specialiseret i at lave de installationer, der indebærer vand og varme samt gas. Dette kan

for eksempel være installationer af WC’ere, brusere, vaske og lignende. Det kan også være

tekniske installationer til målere og brandalamer i for eksempel offentlige institutioner. 

 

VVS-installatøren kan også arbejde som projektleder. Dette kan for eksempel være til større

installationsprojekter i forbindelse med store bygningskonstruktioner. Her arbejder man også

med at beregne priser, for eksempel for lønomkostninger, tidsmæssige omkostninger samt materielle omkostninger. Dette kræver, at man har et stort overblik og kan arbejde med mange mennesker på en gang, og håndtere flere forskellige arbejdsopgaver ad gangen.

Tekniker

Teknikere kan arbejde med flere forskellige ting. En teknikers hovedopgave er at foretage

reparationer og vedligeholde maskiner, apparater og lignende. En tekniker kan være ansat

mange forskellige steder. For eksempel kan man være ansat hos en producent af en maskine

eller et apparat og tage ud til kunder, når maskiner fra mærket har brug for at blive repareret.

 

Man kan også arbejde for et værksted eller en mekaniker, hvor kunder kan komme ind med

deres maskiner, der ikke virker. Det kan også være, at man tager ud til kunderne, hvis der er

tale om større maskiner som for eksempel produktionsudstyr. Derudover kan man være ansat

på en maskinstation, IT-virksomhed eller lignende, hvor man har ansvaret for at reparere og

vedligeholde virksomhedens andre maskiner.

 

Det findes flere forskellige former for teknikere. Der findes data-teknikere, som også kaldes for

IT-teknikere, og som arbejder med at vedligeholde hardware og software. Man kan også være

ansat til at lave konsulentarbejde for forskellige virksomheder. Der findes også VVS-teknikere, der arbejder med lave de forskellige udregninger, der omhandler tid og omkostninger samt deltage i installationer af for eksempel badeværelser. Derudover kan de lave tegninger over opgaver. En elektrotekniker arbejder med elektromotorer, stærkstrøm og svagstrøm.

 

Se alle stillingsannoncer