processing...

IT-supporter

Har du tålmodighed, kender til IT og holder af at hjælpe andre og gøre deres dag bedre? Så kan en stilling som IT-supporter være relevant for dig. Her har du mulighed for at arbejde i en virksomhed, en skole eller andre steder hvor andre har brug for at du kan hjælpe med deres IT-produkter, både software og hardware. Stillingen kræver en bred viden og interesse. 

Hvad laver en IT-supporter?

En IT-supporter arbejder med at vedligeholde, rådgive og være behjælpelig med forskellige

IT-systemer for én eller flere virksomheder. Det gælder for alle former for elektronisk udstyr i

virksomhederne, hvilket indebærer alt fra computere til projektorer, printere, telefoner,

internetnetværk og meget andet. Det kan også gælde opretholdelse af servere.

Man arbejder med mange forskellige mennesker, og det er alle typer af medarbejdere der kan

have problemer med teknikken. Man arbejder enten selv eller i en afdeling, hvor man sørger for

den daglige drift af teknikken. Derudover kan man stå for at reparere både software og

hardware, mens man også sørger for at få nye programmer og systemer op at køre for de

øvrige medarbejdere. Man kender systemerne både af interesse og ved at studere de

brugsanvisninger og manualer der følger med elektronikken.

 

Man løser de problemer der opstår for de øvrige medarbejdere på forskellige måder. Nogle

problemer kan løses ved et tryk på en knap, mens andre problematikker skal analyseres og

studeres nærmere ved hjælp af måleapparater eller reparationsprogrammer. Når problemet er

lokaliseret kan det enten løses forholdsvis enkelt ved at foretage en rensning af computeren

eller lignende, eller ved at undersøge og skifte dele på computeren.

Mange forskellige arbejdsopgaver

Afhængigt af det niveau man er uddannet på, kan man muligvis også lave ændringer i

programmerne så de bliver forbedrede, for eksempel ligesom en programmør ville gøre.

Som IT-supporter skal man have viden om mange aspekter af teknologi, IT og elektronik. Dette

kan for eksempel være at installere software, der bruges til virksomhedens daglige drift, eller det

er  forskellige programmer der bruges til regning, bogholderi, kommunikation og salg. Det

kan også være programmer der samarbejder med produktionsanlæg. Derudover skal man kunne installere og sammensætte hardware, der er printere, computere og lignende, og

klargøre det for de øvrige medarbejdere, samt sætte dem ind i det nye hardware eller nye

programmer. 

 

Man skal også kunne installere og vedligeholde internetforbindelsen og -netværket

i virksomheden, og sørge for at der bliver etableret backup og lignende, der holder styr på

sikkerheden omkring virksomhedens produkter og andre materialer. Sidst men ikke mindst kan

de fungere som en ring-ind-service til kollegaer der har problemer med deres programmer eller

elektronik. I nogle virksomheder, for eksempel en internetudbyder eller en virksomhed der laver

hjemmesider eller digitale markedsføringsløsninger, kan IT-supporteren også have

kundekontakt og rådgive kunderne med deres software og hardware problemer.

Hvor arbejder IT-supporteren?

IT-supporteren kan arbejde mange forskellige steder. De fleste virksomheder har en

medarbejder der har en del viden om de forskellige systemer man arbejder med, mens der hos

større virksomheder er en decideret IT-supporter eller en hel afdeling med IT-folk.

Der arbejder og IT-supportere hos uddannelsesinstitutioner hvor både undervisere og

studerende kan have problemer med teknikken, både skolens og deres egen. Der findes også

IT-supportere hos andre offentlige institutioner, for eksempel på sygehuse og kommuner, hvor

den daglige gang er uhyre afhængig af at teknikken altid virker.

 

Man kan også være ansat som en hotlinelinje, for eksempel for et teleselskab eller en

internetudbyder, hvor de vejleder kunder der har problemer med forbindelsen og lignende.

IT-branchen

I IT-branchen findes der mange forskellige stillinger, der fokuserer på at udvikle og opretholde

både nye og ældre systemer, programmer og maskiner, der er bygget op med IT. IT står for

informationsteknologi, og de fleste produkter har til formål at skabe information eller

kommunikation mellem en eller flere parter. Det er en branchen der hele tiden er under

udvikling, og der er derfor både brug for folk der kan udvikle nye programmer, der både

omhandler udviklingen inden for underholdning og sikkerhedsmæssige systemer, samt

systemer der kan forbedre for eksempel lægers arbejde, mens der også er brug for folk der kan

installere og vedligeholde de forskellige elementer.

 

IT-medarbejdere kan både arbejde med at opdatere og vedligeholde systemer og programmer,

samt sørge for at rette de eventuelle fejl og mangler der opstår, samt at forstærke systemerne

så fejlene ikke opstår igen. Der findes også IT-medarbejdere der arbejder med programmering

af alt fra hjemmesider til computerspil og applikationer på mobiltelefoner. Dette kaldes for

software. Der findes også databaser og systemer der bruges på vigtige institutioner som

sygehusene og bankerne, og som er afgørende for at vi kan fungere i et moderne samfund.

 

Der findes flere forskellige stillinger i branchen. Nogle er “blæksprutter”, som ved en del om

mange forskellige IT-elementer, mens andre er meget specificerede på et bestemt punkt hvor

de kan fokusere og yde deres bedste. Nogle specialiserede stillinger er blandt andet

programmører, hardware- og softwareudviklere, databaseadministratorer og sikkerhedsingeniører, men eksempler på “blæksprutter” kan være webdesignere, IT-supporter, seniorudviklere og mange andre. Der det er en branche der hele tiden udvikler sig, og derfor

kommer der ofte nye stillinger til, hvor der er brug for specialiserede medarbejdere. Fordi der er

et voksende brug af IT i både private hjem, virksomheder og offentlige institutioner, er der derfor

også brug for disse stillinger, fordi de er afgørende for at vi kan opretholde vores dagligdag og

levestandard.

 

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger indenfor IT og web, hvor du har mulighed for at fordybe dig og og blive endnu dygtigere i dit fag og passion - læs mere om nogle af dem nedenfor. 

IT-tekniker

En IT-tekniker arbejder med at lave installationsopgaver. De arbejder ofte i større virksomheder

med en egen IT-afdeling, hvor man samarbejder med andre IT-folk, for eksempel IT-supporteren. De kan også være ansat i virksomheder der laver sikkerhedsløsninger og

lignende.

Teknisk supporter

En teknisk supporter arbejder med vedligeholdelse og reparation af de programmer og

systemer der findes inde i computeren eller produktionsmaskinen. Man kan også arbejde med

at analysere allerede eksisterende programmer og udvikle dem, eller man kan udvikle helt nye

systemer. Den tekniske supporter arbejder for eksempel i en virksomhed der udvikler programmer og systemer, men kan også arbejde på hospitaler og andre offentlige institutioner

der har brug for support i deres maskiner og elektronik.

Webdesigner

En webdesigner arbejder med alt fra programmering til udvikling og design af alt fra

nyhedssider, videoer, film og computerspil. Webdesigneren har stor viden om alt fra grafik og

design til kommunikation og formidling, fordi deres mål er at skabe brugerindhold der er

letlæselig, anvendeligt og brugbart. Webdesigneren kan ofte fungere som projektleder på en

opgave, fordi de har kendskab til mange elementer af IT.

 

Se alle stillingsannoncer