processing...

Kommunikationsmedarbejder

Om det er SoMe, intern kommunikation, analyse, kommunikation på tværs af sprog og kultur  eller noget helt andet, findes der en kommunikationsmedarbejder der er klar til at løse opgaven. 

 

Kommunikationsmedarbejderen arbejder i mange forskellige virksomheder og institutioner, og kan have et væld af forskellige arbejdsopgaver og lignende titler.

Nogle gange går stillingen under navnet informationsmedarbejder eller erhvervssproglig

medarbejder, eller måske noget helt andet, og man kan komme fra alle baggrunde og med mange forskellige uddannelser.

Hvad laver en kommunikationsmedarbejder?

En kommunikationsmedarbejder har mange forskellige arbejdsopgaver. Man arbejder med

mange forskellige mennesker og derfor også mange emner og arbejdsområder.

Man kan både arbejde med intern og ekstern kommunikation, mens man både har kontakt til

kunder og samarbejdspartnere på telefon og mail, mens man også laver informations- og

kommunikationsopgaver på virksomhedens hjemmeside og i forskellige former for trykte medier

som brochurer, blade og magasiner og pjecer. Det betyder også at man ofte er virksomhedens

ansigt udadtil, og derfor også har kontakten til pressen og andre medier, mens disse opgaver i andre virksomheder kan varetages af en presseansvarlig, en PR-afdeling eller lignende.

Kommunikationsmedarbejderen har ofte også overblikket over indholdet på virksomhedens

hjemmeside, men dette kan også være opdelt over flere forskellige stillinger.

 

Når informationsmedarbejderen laver intern kommunikation, er det til brug i virksomheden og dens ansatte, og når ikke ud til kunder og lignende. Dette er for eksempel interne nyheder om ansættelser, udvidelser, regnskaber og lignende, og kan både foregå på en Facebookgruppe, en intern kommunikationsplatform eller et trykt medie som et nyhedsbrev. Når man laver ekstern kommunikation når det ud til alle i virksomhedens omverden. Dette kan både være kunder og potentielle kunder, leverandører, samarbejdspartnere, pressen og konkurrenter. Dette er for eksempel igennem Facebook-sider, virksomhedens hjemmeside eller intranet, pressemeddelelser og andre nyheder. Der er ofte stor forskel på hvordan man laver intern og ekstern kommunikation. For eksempel har man fokus på brugen af fagsprog og vendinger, der måske ikke er så forståeligt for virksomhedens kunder, men som sagtens kan forstås af de i virksomheden. Man skal derfor være meget opmærksom på hvilken gruppe man kommunikerer til og hvem målgruppen er.

 

Hvis man arbejder som informationsmedarbejder, altså med information som fokus i stedet for

selve kommunikationen, handler det ofte om at formidle og dele de forskellige informationer der

er i virksomhedens afdelinger - man arbejder altså med intern kommunikation. Her sørger man

for at alle oplysninger om virksomhedens og dens produkter er opdaterede og vedligeholdt.

Derudover sørger man for at kategorisere de forskellige informationer og lignende. Dette kan

også gøres af medarbejdere der arbejder mere specifikt med research og informationslagring. Disse kaldes Record Managers, og arbejder sammen med informationsmedarbejderne. Dette er for eksempel at lagre og klassificere forskellige informationer så de bliver tilgængelige for resten af virksomheden. De sørger også for at det sikkerhed og vedligeholdelse.

 

Andre opgaver en informationsmedarbejder kan løse, er for eksempel at lave og videregive

statistikker om produkter, mennesker og målgrupper, som skal bruges i produktions- og

udviklingsarbejdet af nye produkter. Disse informationsmedarbejdere kan for eksempel arbejde i

laboratorier og produktionsvirksomheder.

 

Derudover kan de samarbejde med reklamefolk i bureauer og virksomheder med at skabe nye

kampagner og lignende informations- og kommunikationsopgaver både internt og for kunder.

Man skal arbejde med virksomhedens eller organisationens ånd, når man er kommunikationsmedarbejder, fordi det er vigtigt at man videregiver virksomhedens værdier,

mission og holdninger og kan repræsentere dem for kunderne på den bedst mulige måde.

Derfor arbejder man både med ledelsen og andre dele af markedsførings- eller

kommunikationsafdelingen for at give det mest rigtige billede af virksomheden eller

organisationen.

 

En kommunikationsmedarbejder kan også fungere som en pressemedarbejder. Dette er for

eksempel hos helt store virksomheder eller offentlige institutioner, for eksempel ministerier,

partier eller regeringen. Her er det pressemedarbejderens opgave at træde til i kritiske

situationer og ved pressemøder, og videregive information eller oplysninger fra andre dele af

organisationen. Også her er det vigtigt at man forventningsafstemmer med andre dele af

virksomheden eller afdelingen.

Erhvervssproglig medarbejder

En kommunikationsmedarbejder kan også fungere som en erhvervssproglig medarbejder. Den

erhvervssproglige medarbejder har kommunikationsopgaver for virksomheder og arbejder med

mange forskellige grene af kommunikation og information. Dette kan både være skriftlig og

mundtlig kommunikation, og indebære alt fra salg og markedsføring, turisme og reklamer til

økonomi og eksport.

 

Her fungerer de ofte som projektledere eller koordinatorer, hvor de er med til at udvikle

forskellige former for kommunikation på et andet sprog og til et andet marked.

Den erhvervssproglige medarbejder hjælper også virksomheder med at komme ind på andre

markeder, ved at informere om alt fra lokalkultur og traditioner, til sprog og virksomhedskultur og

-opbygning. Det er vigtigt at man kender sproget, så man kan fange de nuancer, undertoner og

det slang der findes i sproget, som kan have indflydelse på hvordan kommunikationen

videreføres og modtages.

 

Den skriftlige kommunikation kan være forskellige tekster der bruges til at kommunikere med andre virksomheder, kunder og potentielle kunder, leverandører og andre der kan have virksomhedens interesse. Dette kan være intern kommunikation til medarbejdere gennem nyhedsbreve og lignende. Det kan også være ekstern kommunikation som reklamekampagner

og pressemeddelelser eller  indhold til virksomhedens sociale medier. Denne

stilling kan både minde om og være kombineret med jobbet som tekstforfatter, hvor man

udarbejder forskellig tekst til og for virksomheden, eller for andre virksomheder.

 

Man arbejder ofte sammen med andre typer af markedsføringsfolk, hvor man samarbejder om

at udvikle alt fra reklamekampagner og intern information. Man kan også samarbejde med

skribenter der udvikler tekst til information om produkter og brugervejledninger, hvor der er

behov for viden om sprog og kultur i andre lande.

 

Når man laver mundtlig kommunikation, er det ofte som bindeleddet mellem virksomheden og

dens leverandører, kunder og potentielle kunder samt pressen i andre lande. Det er vigtigt at

man er god til at videregive den information man får, for eksempel når man tager del i

forhandlinger og rådgivning, samt salg og anden kommunikation. Man arbejder som regel tæt

sammen med ledelsen, og det er vigtigt at have et godt overblik og være god til at veksle

mellem forskellige sprog og kulturer.

Arbejdssteder som kommunikationsmedarbejder

Kommunikationsmedarbejderen kan arbejde i private virksomheder, offentlige institutioner og

organisationer af forskellige slags.

 

Blandt andet finder man kommunikationsmedarbejderen i virksomheder, der selv tager sig af

indholdet på deres hjemmeside, og ofte også sociale medier. Derudover laver de forskelligt

reklame- og kommunikationsmateriale for virksomheden.

Man kan også arbejde i offentlige institutioner, for eksempel ministerier, Politiet, kommuner og

andre steder, der ønsker at skabe en forbindelse med borgerne. Dette kan for eksempel være

gennem politiets bruger på Twitter, hvor de informere om forskellige sager, fartkontrol og andet

information.

 

I organisationer bruger man kommunikationsmedarbejdere til at udbrede organisationens

budskab og derigennem skaffe flere medlemmer.

 

Se alle stillingsannoncer