processing...

Konsulent

Der findes flere forskellige former for konsulenter. Nogle kan være fast tilknyttet en virksomhed og dagligt varetage opgaver der handler om at komme med ny viden og flere kompetencer til virksomheden, mens man også kan være tilknyttet en virksomhed der laver rådgivning til andre virksomheder. Hvis du vil arbejde som konsulent er det en fordel hvis du er god til at samarbejde med mange forskellige mennesker, og samtidig kan tilpasse din rådgivning, så den passer til den specifikke kundes behov. 

Hvad er en konsulent?

En konsulent der arbejder med virksomheder kan også kaldes en virksomhedskonsulent eller

en virksomhedsrådgiver. Dette er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Man kan også

blive omtalt eller ansat under stillingsbetegnelsen Intelligence Officer eller Business Manager.

Der findes også konsulenter der har specialiseret sig i et bestemt område, som de er eksperter i

at rådgive omkring. Det kan være en HR-konsulent, en IT-konsulent eller en Ledelseskonsulent.

Virksomhedskonsulenten arbejder hovedsageligt med at udvikle, forbedre eller analysere en

virksomheds forretningsstrategi. Derudover kan de udarbejde beskrivelser af virksomheden

samt arbejde med virksomhedens forretningsplaner. Deres mål er at for forbedre

virksomhedens fremtidige drift. Konsulenten tager del i virksomhedens daglige drift, ofte som en

del af ledelsen, andre gange i en afdeling i virksomheden, for eksempel salg. Der kan være flere

grunde til at en virksomhed vælger at få en konsulent tilknyttet. Det kan være at virksomheden

skal sælges, eller at der er brug for ekspertise på et bestemt område, for eksempel

markedsføring eller i HR. Konsulenten skal kunne formidle de ændringer der skal laves, så

kunderne - virksomheden, forstår de ændringer som der foreslås, og derfor også kan arbejde

videre med den strategi der er blevet lavet.

Virksomhedskonsulent

Man er tilknyttet virksomheden i en kortere eller længere periode - afhængigt af virksomhedens

behov. Derefter skal konsulenten følge op på de ændringer der er lavet i forløbet.

Arbejdsopgaverne er meget forskellige, afhængigt af hvad konsulenten er specialiseret inden

for. Det kan for eksempel være en management. En managementkonsulent arbejder med

processer i virksomheden. Det kan for eksempel være gennem indkøb af lager eller

virksomhedens produktionsprocesser. Her arbejder man med analyser af spild, arbejdsprocesser og lignende. Man rådgiver og vejleder virksomheden i at lave deres indkøbs- og produktionsprocesser mest profitable. Man arbejder både med menneskelige og automatiserede produktionsprocesser, mens man også arbejder med driftsledelse og rådgivning af mellemledere som afdelingsledere eller driftsledere samt topledelse som salgschefer,

indkøbschefer, direktører og bestyrelse, samt hvordan de opretholder konsulentens arbejde

efter forløbet. Stillingen kan også indebære coaching af medarbejdere og ledelse i

virksomheden.

 

Man bruger især konsulenter i forbindelse med ændringer i virksomhedens daglige drift. Det kan

være under et ledelsesskift, mens der implementeres nye produktionsanlæg eller afdelinger,

en periode med reduktion af virksomhedens omkostninger eller noget helt andet. Det kan også

være mens en virksomhed eller et produkt skal etableres på et marked.

En konsulent kan også arbejde med økonomi, organisationsudvikling, altså hvordan man

forbedrer virksomheden, samt PR og HR. Dette foregår i private virksomheder samt i offentlige

virksomheder, hvor konsulenten også kan have ekspertise i et bestemt område, for eksempel

drift på sygehuse.

Hvad laver en IT-konsulent?

En IT-konsulent kan findes i mange forskellige virksomheder. Fordi næsten alle virksomheder i

dag bruger IT i den daglige drift, er det nødvendigt at kunne gå hjælp af folk der arbejder med IT

på en daglige basis, og kan bidrage med flere vinkler og bred viden i området. En IT-konsulent

dækker således over flere forskellige stillinger og arbejdsområder inden for IT.

Når man arbejder som IT-konsulent for en virksomhed skal man kunne afdække virksomhedens

behov og hvordan man bedst, og oftest billigst, løser den opgaver. Derudover har man viden

omkring udviklingen inden for området, og hvordan virksomhederne bedst forbereder sig på den

fremtidige drift i virksomhedens arbejdsområde.

 

Virksomheder eller institutioner kan en serviceaftale med en selvstændig konsulent eller en

konsulentvirksomhed, for hurtigt at kunne sikre sig hjælp, hvis et system skulle gå ned, et

netværk skulle forsvinde, eller noget helt andet. Ofte foregår kommunikationen over telefonen,

mens man også kan gøre brug af rådgivning hvor konsulenten besøger virksomheden eller

institutionen.

 

IT-konsulenten skal have viden om flere forskellige dele af den typiske daglige brug af IT i

virksomheder og institutioner. Dette betyder at man både arbejder med netværk, hardware som

computere eller monitors, samt forskellige programmer og systemer der bruges i virksomhedens

drift. Det kan også være udstyr på et sygehus eller sikkerhedsudstyr som kameraer. Arbejder

man i disse områder kan det have andre stillingsbetegnelser. Man er som regel også

specialiseret inden for området, for eksempel som konsulent i IT-sikkerhed.

Det er en fordel hvis man, udover at have viden om IT, også har viden om virksomheders

økonomi samt den daglige drift af virksomheder. Derudover skal man ofte også kunne rådgive

og uddanne medarbejderne i virksomheden i brugen af de nye systemer eller det nye hardware.

Hvad laver en HR-konsulent?

En HR-konsulent arbejder med personalet og medarbejderne i en virksomhed. HR står for

Human Resource og HR-konsulenten arbejder oftest med HR management eller HR

Development. Som HR-konsulent arbejder man med forskellige grene af virksomhedens

medarbejdere. Det kan blandt andre være personaleprocesser som ansættelser eller

afskedigelser, personalejura og -rettigheder, forhandling, både med fagforeninger og med

lønaftaler og flere andre områder der behandler medarbejderforhold og arbejdsmarkedet og

virksomhedens eller organisationens forbindelse dertil. HR-konsulenten laver som regel

rådgivning til ledelsen, ofte omkring rekruttering af nye medarbejder eller i perioder med

afskedigelse. HR-konsulenten arbejder ofte med headhunting, der betyder at HR-konsulenten

udser sig potentielle medarbejdere, ofte til en ledelsesstilling, og tager kontakt til dem for at de

forhåbentligt vil til en samtale om et job i kundevirksomheden. Det er derfor en fordel hvis

HR-konsulenten har et bredt netværk og gode relationer til personer i de brancher som

konsulenten arbejder i, for at kunne finde de bedste potentielle medarbejdere til kundevirksomheden. Derudover arbejder HR-konsulenten ofte også med at udvikle kontrakter,

personalepolitikker og forskellige uddannelsesprocesser og -programmer for virksomhedens

ansatte. HR-konsulenten har derfor stor viden om den branche de arbejder i, samt det danske

arbejdsmarked generelt og udviklingen i dette.

 

HR-konsulenten repræsenterer ofte ledelsen når der er tale om forhandling eller spørgsmål

omkring løn eller lignende. Det kan også være i personalesager, hvor en medarbejder ikke

ønsker at have direkte kontakt med ledelsen. Det er en måde at håndtere personlige sager, men

med en person der har erfaring og uddannelse på området, uden at være fastansat.

 

Se alle stillingsannoncer