processing...

Korrespondent

Jobbet som korrespondent er spændende og eftertragtet. Så har du en uddannelse som journalist eller indenfor kommunikation og internationale forhold, er der mulighed for at du kan udvikle din karriere i den retning. 

Hvad laver en korrespondent?

Man kan ikke uddanne sig som korrespondent. Man skal derimod have stor viden om

journalistisk og internationale forhold, hvis man gerne vil udsendes eller udstationeres som

international korrespondent i et bestemt land, eller flere forskellige. Herunder findes information

om forskellige jobs der omhandler internationalt arbejde i journalistisk og i det offentlige.

 

Jobbet som korrespondent kan være enormt spændende. Man kan udsendes til forskellige

lande, hvor man rapporterer om alt fra politik, krig og mange andre situationer. Man kan både

arbejde med jobbet fra en journalistisk, hvor man er udsendt gennem et nyhedsmedie, og skal

optræde enten gennem skriftlige medier som nyheder på nettet og aviser eller gennem video og

nyhedsudsendelser, hvor man levende skal rapportere om den situation man befinder sig i.

Man kan også foretage interviews og undersøge og følge forskellige nyheder, så man kan

analysere og fortælle om nyhederne fra forskellige vinkler, og dermed give et rigtigt billede af

situationen.

 

Man kan også arbejde med jobbet gennem en politisk vinkel, hvor man for en styrelse, et

ministerium eller noget helt andet, skal observere en situation, for eksempel i et andet land, og

rapportere tilbage til dem der har udsendt en. Dette kan for eksempel være arbejde på

ambassader i forbindelse med at man ønsker at lave told-aftaler og lignende.

Dette kan man også gøre i forskellige virksomheder, der enten allerede opererer i andre lande,

eller som har et ønske om at blive globale. Det kan også være man ønsker at teste et marked,

eller finde en samarbejdspartner i et andet land.

 

Der er flere forskellige måder man kan blive korrespondent på, men det vigtigste er at man

brænder for internationale forhold, og gerne vil fordybe sig i en eller flere kulturer og en nations

måde at leve på. Dette er vigtigt lige meget hvilket synspunkt man arbejder fra, om man

rapporterer om krig, eller om man blot ønsker at sælge sine produkter i at andet land.

Hvad arbejder man med?

Virksomhedskorrespondent 

Hvis man i en virksomhed ønsker at gå ind på et marked, eller hvis man allerede opererer i

andre lande, er det en god idé at have en form for korrespondent, der kan følge op på de

forskellige nyheder og situationer der foregår i landet, og rapportere tilbage til ledelsen, så man

ved hvad der kan påvirke virksomhedens salg eller relationerne med kunder og partnere i

landet. Man kan også have flere funktioner, som for eksempel sælger eller projektkoordinator,

mens man laver korrespondentarbejde.

Man skal være god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og det er ofte en fordel hvis

man kan kommunikere på hovedsproget i det land man arbejder i, fordi det er en god måde at

skabe relationer til kunder og eventuelle samarbejdspartnere. Derudover skal man have

omfattende viden om det samfund og den kultur man arbejder med, så man forstår alle

hentydninger, slang, fagssprog og derfor kan undgå misforståelser og stridigheder. Man skal

være god til at tyde alt fra kropssprog til stemmer og fagter, både i erhvervslivet og i kulturens

dagligdag.

Færdigheder 

Det kan både være en fordel af have erfaring med journalistik og interkulturelle forhold, så man

har kompetencer i at snakke med andre mennesker, være kritisk i ens videnssøgning og

samtidig have viden om mange forskellige kulturer, så man kan sammenligne og analysere de

forskellige situationer og mennesker man kommer i kontakt med.

Lige meget om man arbejder med korrespondance i politisk, økonomisk eller journalistisk regi,

er det vigtigt at man kan kommunikere skriftligt i form af interne tekster samt online medier,

aviser og lignende, mens man også skal kunne lave pressemeddelelser, markedsføringstekster

og meget andet. Arbejder man i en virksomhed der sælger et produkt, arbejder man ofte

sammen med en markedsførings- eller reklameafdeling, hvor man sammen udvikler kampagner

der er passende til det land man opererer i.

 

Man skal også kunne kommunikere mundtligt og være yderst professionel når man arbejder

med ambassader, store virksomheder og direktioner samt have generel respekt for de personer

man møder. Når man laver korrespondance i et andet land, bliver man ofte set som et eksempel

på hele landets personlighed, og det er derfor vigtigt at man viser sig fra sin bedste side. Man

skal derfor ofte også være politisk neutral, så man ikke støder de mennesker man møder.

Arbejder man som journalistisk korrespondent er det vigtigt at man skaber en balance, så man

åbner døre i stedet for at lukke dem, men stadig stiller bruger sin journalistiske nysgerrighed til

at udføre sit arbejde på bedste vis.

 

Arbejder man som virksomhedskorrespondent skal man have fokus på at man videregiver

virksomhedens værdier og mission på en måde der virker attraktiv for kommende partnere og

kunder, uden at man lægger sine egne og virksomhedens værdier helt til side. Man arbejder

derfor tæt sammen med ledelse og kommunikationsarbejdere, for at præsentere virksomheden

fra sin bedste side, mens man tiltrækker målgruppen.

 

Man kan også udføre forskelligt PR- og kommunikationsarbejde mens man er i udlandet. Måske

besøger man den fabrik man får produceret sit produkt hos, og skal undersøge forholdene for

medarbejdere samt produktkvaliteten på en respektfuld måde. Også her er det vigtigt at man

kender de “uskrevne regler” der findes i kulturen, så man ikke støder nogen på sin vej.

De forskellige korrespondenter deltager også på messer, konferencer, møder og samlinger i

forskellige lande, hvor formålet kan være alt fra at skabe et billede af landet og dets

forretningsmuligheder, forfølge en nyhedshistorie eller undersøge nye produkter eller

mulighederne for at sælge ens eget produkt i landet.

 

Korrespondenter arbejder ofte også sammen med Udenrigsministeriet. Dette kan både være for

at rapportere på en forretningssituation, skaffe godkendelser til at have produktion i udlandet,

samt gennemgå det situationer der kan være til fare for danskere i udlandet. Man kan også

være ansat på en ambassade i udlandet, hvis man har meget viden og erfaring i et land. Her

kan man have alt fra kommunikations- til oversættelsesopgaver.

Hvor arbejder man?

Korrespondenter kan arbejde i internationale virksomheder, der har afdelinger over hele verden,

hvor man skal rapportere på virksomhederne eller sørge for god kommunikation mellem de

forskellige afdelinger. Man kan også være udstationeret i et land af en virksomhed der ønsker at gå ind i det land med deres produkt eller virksomhed.

Man kan arbejde med international kommunikation på forskellige ambassader rundt i verden. En

journalistisk korrespondent arbejder i lande i hele verden, og følger de forskellige brændpunkter

og nyheder der findes i landene. Derefter forklarer de det til resten af landet gennem forskellige

nyhedsmedier.

 

Se alle stillingsannoncer