processing...

Salgschef

Kan du både have et stort overblik og har du forstand på salg og teamwork med andre sælgere? Så har du måske potentiale som salgschef, i nogle af de mange spændende brancher og virksomheder som du finder over hele Danmark. 

Hvad laver en salgschef?

En salgschef arbejder med salg i en virksomhed, som regel til andre virksomheder, altså B2B. Salgschefen findes i de fleste virksomheder der beskæftiger sig med salg, enten gennem videresalg af råvarer eller salg af produkter til en underleverandør der handler med slutbrugeren.

 

Salgschefen er ansat til at have ansvaret for virksomhedens salg, og er som regel en del af

virksomhedens topledelse. Dette betyder at salgschefen kan være med til at træffe vigtige

beslutninger i virksomheden sammen med andre chefer, en direktør og eventuelt en bestyrelse.

I andre virksomheder er salgschefen betegnet som en mellemleder, og i dette tilfælde har man

blot ansvaret for sin afdeling, i dette tilfælde en salgsafdeling, og er ikke med til at træffe

beslutninger på hele virksomhedens vegne. En salgschef skal, udover at sørge for at

virksomheden sælger produkter eller råvarer, være med til at sikre at virksomheden vækster og

kan realisere de mål der er sat for virksomheden.

 

Når man arbejder som salgschef i en større virksomhed kan det ofte indebære rejser, meget

kørsel og mange møder. Det er et job der handler om at kommunikere på et utroligt højt niveau

og være i stand til at forhandle med leverandører eller potentielle kunder. Derudover er det

vigtigt at man har et stort netværk med gode relationer, der kan bidrage til at kende markedet og

branchen, samt finde nye potentielle kunder.

 

En salgschef har stor viden om den branche de bevæger sig i og de produkter de sælger. Det er

vigtigt at salgschefen følger med den udvikling der er i branchen, for at kunne sørge for at

tilrettelægge salgsstrategier til markedets og kundernes behov. Dette betyder også at

salgschefen er på forkant og skal undersøge de muligheder der er på markedet og med de produkter der findes. Salgschefen kan arbejde sammen med andre dele af virksomheden, for eksempel markedsføringsafdelingen, for at undersøge de muligheder der er for virksomhedens produkter.

 

Salgschefen arbejder ofte sammen med en gruppe af sælgere og salgsmedarbejdere og kan  uddelegere forskellige arbejdsområder eller opgaver til de andre sælgere. Det kan for eksempel være at én sælger koncentrerer sig om Fyn, mens en anden koncentrerer sig om Jylland. Det kan også være opdelt efter lande eller kontinenter i større virksomheder.

 

Salgschefen vejleder de andre sælgere og sørger for at alle får løst de opgaver de skal.

Der kan være forskellige krav, hvis man ønsker at arbejde som salgschef. Nogle virksomheder

ønsker at man har en bachelor eller kandidatgrad i et relevant område. Dette kan for eksempel værekommunikation, en handelsuddannelse eller i markedsføring og erhvervsøkonomi, for eksempel en Cand.Merc.. Der findes også salgschefer der er kommet til jobbet ved at have mange års erfaring eller yder stor dygtighed i området.

Arbejdssteder

Salgschefer findes i mange forskellige virksomheder der beskæftiger sig med salg. Det kan for

eksempel være en produktionsvirksomheder der sælger produkter videre til engrosvirksomheder eller direkte til detailvirksomheder eller forretninger. Der er normalt en

salgschef i alle større virksomheder der beskæftiger sig med salg på den ene eller den anden

måde.

Lignende stillinger

Der findes andre lederstillinger der også beskæftiger sig med at have ansvaret for en afdeling

eller et arbejdsområde. Der er for eksempel indkøbschefen, der har ansvaret for indkøb af

færdige produkter, halvfabrikata eller råvarer til videresalg eller produktion. Der er også afdelingslederen der beskæftiger sig med administrative opgaver i en hel afdeling i en virksomhed eller organisation.

 

Der er også direktøren, der har et stort ansvar for virksomhedens daglige drift og som er

ansigtet ud af til for mange virksomheder. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige

stillinger. Du kan også læse mere under deres individuelle sider.

Afdelingsleder

En afdelingsleder er en mellemleder i virksomheden. I mindre virksomheder kan afdelingslederen også være en del af virksomhedens topledelse. En afdelingsleder har ansvaret

for en bestemt del af virksomheden, og står for den daglige drift i den afdeling. Afdelingslederen

er ofte den del af ledelsen der er tættest på de andre medarbejdere, og fungerer derfor ofte

også som bindeleddet mellem medarbejderne i afdelingen og den øvrige ledelse.

 

Afhængigt af hvilken afdeling som lederen styrer, kan man have mange forskellige

arbejdsopgaver. Fællesnævneren er dog at afdelingslederen ofte har en del administrative

opgaver på afdelingens vegne. Det kan være udarbejdelse af vagtplaner, lønsedler økonomi og

andet administrativt arbejde. Der findes afdelingsledere i mange forskellige typer af

virksomheder. Det kan også være i organisationer eller institutioner. Der findes for eksempel

afdelingsledere på sygehuse og på skoler og i produktions- og handelsvirksomheder.

Afdelingslederen skal skabe overblik i afdelingen, men også sørge for at medarbejderne under

sig har det godt og laver deres arbejdsopgaver.

Direktør

Der findes direktører og administrerende direktører. De er en del af den øverste del af virksomheden, også kaldet virksomhedens topledelse. Topledelsen har det overordnede ansvar for virksomheden, både set fra medarbejdernes synspunkt og fra offentlighedens synspunkt. Det er derfor også direktøren der står for skud hvis det går dårligt for en virksomhed.

 

Der kan være flere direktører i en virksomhed. Er dette tilfældet er der også en administrerende

direktør. Den administrerende direktør kendes også under CEO, som står for Chief Executive

Officer. Direktøren har ansvaret for driften af virksomheden på kort sigt såvel som på lang sigt.

 

Man arbejder med virksomhedens mission, værdier, principper, strategier og

medarbejdersammensætning. Til dette samarbejder man med virksomhedens øvrige ledelse og

de andre medarbejdere i virksomheden.

Indkøbschef

Indkøbschefer arbejder med indkøb af produkter eller råvarer til virksomheder. Indkøbschefer

findes derfor både i handelsvirksomheder samt virksomheder der producerer produkter fra

råmaterialer som stål eller træ. En indkøbschef har ansvaret for at der ikke mangler varer på

virksomhedens lager eller butikker, samt at sørge for at der bliver scoutet nye produkter eller

materialer til virksomhedens drift. 

 

Som regel arbejder indkøbschefen sammen med andre indkøbere, der understøtter hinanden i deres arbejde. Indkøbere og indkøbschefer kan både bestille varer online, gennem telefonen eller ved at tage ud på auktioner eller til leverandører og forhandle og lave bestillinger. Det er oftest indkøbschefen der står for at forhandle med leverandører eller kunder, da det ofte er indkøbschefen der har mest erfaring. Indkøbschefen er med i hele processen fra at udvælge de produkter eller varer der skal bruges i virksomheden, til varerne kommer på lageret eller i butikken og bliver solgt videre til en slutbruger eller en underleverandør.

Se alle stillingsannoncer