processing...

Rengøringsassistent

Har du et godt øje for detaljen, og er du grundig, vedholdende og positiv? Så er en stilling som rengøringsassistent måske den oplagt stilling for dig. Her har du mulighed for at gøre rent i alt fra kontorer og erhverv til hospitaler, institutioner og mange andre steder. Det er et job der er vigtigt for hygiejnen og det samlede udseende af en bygning, og derfor er det vigtigt at du holder af at gøre rent. 

Hvad laver en rengøringsassistent?

En rengøringsassistent gør rent enten på faste tidspunkter og faste steder, eller ved at blive

kaldt ud på forskellige rengøringsopgaver, for eksempel som vikariat. Jobbet som rengøringsassistent kan både være en deltidsstilling eller en fuldtidsstilling, afhængigt af hvor man er ansat.  Man har forskellige arbejdsopgaver, afhængigt af hvor man arbejder. Nogle opgaver, for eksempel gulvvask, klares ofte med en maskine man blot skal føre, mens man andre steder vasker gulv med håndarbejde. Når man tørrer støv af og lignende, gøres dette også i hånden.

 

Det kræver god energi og et godt helbred at arbejde som rengøringsassistent, fordi man

bevæger sig meget, og fordi der er bukkeøvelser og lignende. Det er derfor vigtigt at man lærer

hvordan man på bedste vis benytter de rigtige arbejdsstillinger og teknikker, der gør arbejdet lettest og mest skånende. Dette bliver man undervist i fra rengøringsvirksomhedens side, da det er deres ansvar at medarbejderne ikke bliver skadede.

 

Man kan også specialisere sig i et område, så man kan få mere ansvar. Dette kan blandt andet

være i rengøring i industrien, hvor man gør rent på produktionsanlæg eller fabrikker, eller i

hotelbranchen hvor man gør rent på hotelværelser og andre steder. Der findes også

rengøringspersonale i lufthavne, skibe, sygehuse og mange andre steder.

Andre, mere traditionelle, steder man kan arbejde som rengøringsassistent er på kontorer og

skoler, i supermarkeder og dagligvarebutikker, i køkkener og restauranter, store varehuse,

plejehjem og mange andre steder. Nogle steder arbejder man mens der er kunder eller andre

medarbejdere, mens man arbejder efter lukketid andre steder.

 

Arbejdet som rengøringsassistenten udfører, kan foregå på forskellige måder. De fleste steder

bliver der gjort rent en gang om dagen. Som regel ved lukketid, men andre steder også inden

der åbnes. Hvis der er tale om en produktionsvirksomhed, bliver der ofte gjort rent flere gange

om dagen, for at opretholde et sterilt produktionsforløb. Det er stor forskel på hvilken

virksomhed man gør rent i, og derfor laver man en specialaftale med kunderne, som opfylder

deres specifikke behov, og som så skrives i en kontrakt, så man aldrig er i tvivl om hvad

aftalerne går ud på.

Uddannelse og oplæring

Rengøring kræver faglig dygtighed, som man lærer gennem oplæring eller kurser. Det er vigtigt

at man er grundig, og kender de forskellige kemikalier og lignende man bruger til arbejdet, så

man ikke skader de materialer man gør rent. De fleste rengøringsassistenter får kurser eller

uddannelse på et eller andet tidspunkt, så medarbejderne i branchen er efterhånden meget

veluddannede og dygtige til det arbejde de udfører, og der kræves både udholdenhed og øje for

detaljer.

 

Når arbejdet hos en kunde er udført, er det som regel en rengøringsleder eller -inspektør der

godkender arbejdet og ser om det lever op til kravene i kontrakten. En rengøringsleder har en

bredere uddannelse i rengøring end rengøringsassistenten, mens de også har viden om

ledelse, så de kan uddelegere opgaverne og bevare et godt overblik, også på store

rengøringsopgaver.

 

Arbejdstiderne for rengøringsassistenter kan være meget forskellige. Nogle steder gør man rent

tidligt om morgenen inden andre møder ind, mens man også kan gøre rent om eftermiddagen

og om aftenen. Nogle steder gøres der rent i weekenden.

Hvad laver en serviceassistent?

En stilling der minder om rengøringsassistenten men med flere forskellige opgaver er serviceassistenten. En serviceassistent arbejder mange forskellige steder, og løser mange praktiske og organisatoriske opgaver. De arbejder både i virksomheder og på offentlige institutioner, for eksempel sygehuse, hvor de laver alt fra at arbejde i kantinen med servering, til at sørge for at udstyr, for eksempel IT-udstyr og om maskiner bliver vedligeholdt, mens de på sygehuse også kan være med til at transportere patienter og materialer. Der er meget forskel på hvilke arbejdsopgaver man kan have. Hvis man er faglært, kan man have stort ansvar, for eksempel med patientkontakt og rengøring på sygehuse, mens man kan arbejde som ufaglært andre steder.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger der minder om rengøringsassistent og serviceassistent.

Nogle er lederstillinger og kræver uddannelser eller kurser, mens man kan arbejde i de andre

stillinger som ufaglært. Ofte kræver det en form for kursus i enten fødevarer eller hygiejne at

kunne arbejde i et køkken. Det er forskelligt fra stilling til stilling og imellem arbejdspladserne,

hvilke uddannelseskrav der stilles til medarbejderne.

Kantineassistent

Kantineassistenten arbejder med at lave mad til catering, institutioner og lignende. En

kantineassistent kendes også som en cater. Kantineassistenten arbejder med at købe ind,

tilberede, arrangere og servere måltider tilberedt på sygehuse, plejehjem, virksomheder,

institutioner og ved cateringfirmaer, og til arrangementer. Derudover skal man skal man sørge

for at området omkring køkkenet er rent og at mad og råvarer bliver opbevaret efter det regler

der er fastsat af Fødevarestyrelsen. Derudover kan man passe kasseapparatet, og har derfor

også en del kundekontakt i løbet af arbejdsdagen. Det kan være mange forskellige mennesker,

afhængigt af hvor man arbejder.

Man arbejder også sammen med flere forskellige køkkenmedarbejdere. Dette kan for eksempel

være køkkenmedarbejdere, kokke og opvaskere. Ofte er der en køkkenleder der har overblikket

over køkkenet og de arbejdsopgaver der er både dagligt og ugentligt.

Rengøringsleder

En rengøringsleder har en del af de samme opgaver som rengøringsassistenten. Dog har

rengøringslederen ofte en længerevarende uddannelse eller en række kurser bag sig, der gør at

de er specialister i rengøring. De kan have et hold af rengøringsassistenter under sig, og skal

have overblikket over det øvrige personale. De uddelegerer arbejdsopgaverne og

arbejdsområderne og sørger for at godkende arbejdet til sidst.

Servicetekniker

En gren af rengøringsbranchen er serviceteknikeren. En servicetekniker løser mange forskellige

opgaver, både i virksomheder, institutioner og mange andre steder. Der findes flere forskellige

stillinger og ansvarsområder under serviceteknikeren. Nogle af serviceteknikerens opgaver kan

være at sørge for at planter og andet indendørs vegetation bliver vandet og passet, mens man

også sørger for at papir, håndklæder, klude og lignende bliver fyldt op på toiletter, køkkener og

mere. Man kan også være servicetekniker med fokus på rengøring, hvor man kan sørge for

vedligehold af mindre maskineri og for eksempel drikkeautomater på skoler og i virksomheder,

mens man samtidig er en del af rengøringspersonalet.

 

Se alle stillingsannoncer