processing...

Anlægsgartner

Planlægning, vedligehold og kreativitet - anlægsgartneren har mange forskellige arbejdsopgaver, der både kræver viden om det danske klima og vejr, masser af planter og bevoksning, samt et godt overblik. 

Hvad laver anlægsgartneren?

Anlægsgartnere arbejder med at anlægge forskellige slags haver og arealer der er skabt af

planter, græs, stier og andre naturelementer. Dette kan både være ved private boliger og haver,

men også områder omkring virksomheder og offentlige områder ved sygehuse, parker og

grønne områder, samt sportsarealer og meget andet. Her skal anlægsgartnere sørge for alt fra at klargøre terrænet, lægge fliser, sten og græs til at plante buske, blomster og træer.

 

Der er mange forskellige opgaver som anlægsgartner.

En del af opgaverne går ud på at pleje allerede eksisterende planter og træer. Dette er for

eksempel beskæring og fældning af beplantning ved veje, samt klipning af hække og

græsslåning på offentlige grunde. Der kan også være mere unikke opgaver som at vedligeholde

den voksende mængde af grønne tage, samt at vedligeholde naturlegepladser og svømmesøer

i de offentlige skove og parker.

 

Der er også administrative opgaver som kræver kompetencer inden for matematik, og man skal

have et godt overblik, fordi der er mange forskellige elementer der skal spille sammen i

anlægsprocessen. Dette kan for eksempel være beregning af tilbud og planlægningsopgaver

der omhandler ledelse af teams, salg og kontakt til kunder, samt bestilling af materialer og

disponering af virksomhedens maskiner og mandskab.

 

En anlægsgartner kan sammensætte de forskellige buske, træer og andre elementer der skal

indgå i anlægget. Man skal vide hvilke typer af planter og træer der passer til hvilke områder og

hvad det kræves for at de kan overlevet. I grønne områder vil man for eksempel ikke vælge

blomster der kræver meget vedligehold, og det skal ofte være planter der er standhaftige, fordi

der er mange mennesker i områderne. Der er også forskel på hvilken type jord og hvilket klima

de forskellige planter trives i. Det handler om at finde de helt rigtige planter til stilen, der

samtidig ikke skader hinanden og deres evne til at vokse.

 

Anlægsgartnere arbejder ofte i al slags vejr, og planter og parker skal ikke kun vedligeholdes

foråret og sommeren igennem, men hele året rundt. Dette indebærer beplantning og beskæring,

samt lugning og vanding i tørre perioder. Derudover skal de forskellige planter og træer gødes,

så de kan klare sig i det omskiftelige, danske klima.

 

Dette betyder også at mange anlægsgartnere arbejder fast på store grønne områder, der

kræver meget vedligehold. Dette kan blandt andet være slotshaver, kirkegårde, golfbaner og

store byparker. Her er målet at områderne altid ser præsentable og indbydende ud til de der

bevæger sig i områderne. Dette kan opnås med forskellige værktøjer som fræsere,

havetraktorer og store traktorer. Derudover er der en række af mindre værktøjer der betjenes

med håndkraft, samt en bred vifte at haveværktøj som hækkeklippere og lignende.

Anlægsgartneren kan arbejde med forskellige gødninger og sprøjtegifte der har til formål at

beskytte planterne. Der er de seneste år kommet større fokus på at bruge midler der ikke

skader miljøet, og heller ikke skader de der udfører arbejdet med sprøjtemidlerne, herunder de

forskellige gartnere. Det betyder også at flere og flere gartnere markedsfører sig på at være klimavenlige, fordi de ikke bruger giftige stoffer til at kontrollere uønsket vækst. 

Andre gartnere

Der findes også andre typer af gartnere. De er specialiserede i andre felter end

anlægsgartneren og arbejde ofte mere med pleje, rådgivning og salg af planterne, i stedet for at

sørge for anlægsarbejdet, vedligehold samt design af de forskellige områder.

Væksthusgartner

En væksthusgartners opgave er at dyrke planter i store drivhuse, hovedsageligt til salg til

virksomheder og grossister af planter. Væksthusgartnere sørger for at planlægge

produktionen i væksthusene og derefter gøre de forskellige planter og grøntsager klar til salg til

planteskolerne, supermarkederne og mange andre. Derudover er det vigtigt at sørge for at

planterne passes korrekt, så de er flotte når de skal sælges, samt at de ikke tager skade af

skadedyr og sygdomme. Man sørger også for at vande og gøde planterne. Dette foregår ofte

gennem tekniske installationer, der befinder sig i væksthuset, og gør det lettere at give alle

planter samme forhold.

Planteskolegartner

En gartner der arbejder på en planteskole, har mange af de andre opgaver som

væksthusgartneren. På planteskolen dyrker man for eksempel træer og buske eller mindre

haveplanter. Man kan også arbejde i frilandsgartnerier eller for virksomheder der sælger frugt,

grønt og bær. Også her sørger man for at kunden får et produkt der ikke indeholder skadedyr og

sygdomme og at det ser flot ud. Planteskolegartneren sørger også for at planlægge den

fremtidige produktion og at gøre planterne klar til at blive solgt. Derudover betjener de nogle af

de samme installationer som væksthusgartneren.

Havecentergartner

En havecentergartner fokuserer, udover at passer og pleje planterne, på at have kundekontakt

og rådgive private eller virksomheder i hvilke planter de skal bruge og hvordan. Man har derfor

en bred viden om mange forskellige planter, og ved hvilke forhold de trives bedst under.

Gartneren kan arbejde i alle typer virksomheder der arbejder med plantesalg, herunder

havecentre og planteskoler. Derudover er en af havecentergartnerens opgaver også at arbejde

med salg og marketing samt indkøb af nye planter, baseret på vejr og sæson.

Hvem samarbejder anlægsgartneren med?

Anlægsgartneren samarbejder med flere forskellige personer. Først og fremmest er der en

kunde, der ønsker at få klaret en opgave. Her skal anlægsgartneren både rådgive og vejlede,

men samtidig komme med ideer til hvordan opgaven kan blive løst. Er det en mindre opgave, er

det som regel anlægsgartneren der sørger for alt fra tegninger til udførelse, men ved større

opgaver skal anlægsgartneren samarbejde med en landskabsarkitekt eller en entreprenør, der har tegninger over området, og de opgaver der skal udføres. Ved store opgaver kan der også være både anlægsgartnere og maskinførere til at løse tunge opgaver med sten, fliser og jord.

Arbejdssteder

Anlægsgartnere kan være ansat hos private anlægsgartnere. Disse løser opgaver i den private

sektor, med både virksomheder og private boliger. Man kan også arbejde for en

entreprenørvirksomhed, der kan løse mange forskellige opgaver. Det kan både være private

haver, parker af forskellig slags og kirkegårde, hvor gartneren anlægger gravsteder. Det kan

også være som greenkeeper på et golfanlæg, hvor der er stor fokus på at holde plænen skarp og grøn. Man kan også være ansat i en kommune, hvor man arbejder under vej og park, og løser forskellige opgaver på offentlig jord. Dette kan være parker, ved veje og institutioner, sygehuse og meget andet.

 

Se alle stillingsannoncer