processing...

Elektroingeniør

En elektroingeniør arbejder med at datateknologi, stærkstrøm og svagstrøm. Det betyder altså at elektroingeniøren udvikler, analyserer og forbedrer data der omhandler strøm og elektricitet.

Elektroingeniøren har stor viden om matematik og fysik, og bruger i sit job også kemi til at finde på løsninger på de opgaver ingeniøren bliver stillet.

Hvad laver en elektroingeniør?

Elektroingeniøren vælger som regel et hovedområde at specialisere sig i. De forskellige

arbejdsområder at beskæftige sig med er datateknologi, stærkstrøm og svagstrøm. Fælles for

de forskellige ingeniører er at de ofte arbejder med længerevarende projekter. Enten som

projektledere eller som en del af et team.

 

Det er stillinger der kræver stor viden om de forskellige områder, samt andre områder der ligger

tæt op at. Det kan for eksempel være teknik, VVS arbejde eller installatørarbejde der bidrager

med viden til hvordan de bruger deres viden i praksis og både i store og mindre forhold.

Selvom man vælger ét af områderne, har man stadig en basisviden om de andre emner, der

bidrager til forståelse af de andre emner, mens man i sit arbejdsliv også kan arbejde med en

blanding af de forskellige områder, både datateknologi, stærkstrøm og svagstrøm.

 

En elektroingeniør arbejder hovedsageligt med at udvikle nye produkter og systemer. Det kan

blandt andet være til udbydere af strøm, varmeværker, store bygningskonstruktioner og meget

andet. Her skal elektroingeniøren arbejde med alt fra at finde på ideerne, lave beregningerne og

analyserne bag, samt lave tegninger, forsøg og være med til at udvikle det færdige produkt.

 

Dette betyder også at man skal have stor viden om mange forskellige elementer af arbejdet.

Man skal både have kompetencer inden for udregning, tegning og markedsføring, samt den

branche man arbejder i og de priser og produkter der allerede eksisterer på markedet.

Mange elektroingeniører arbejder med bæredygtig og vedvarende energi, og de findes inden for

produktions- og anlægsarbejde, mens andre underviser og forsker i deres felt. Derudover er der

nogle der arbejder med salg og markedsføring af de produkter de har været med til at udvikle.

Dataingeniør

Dataingeniøren er en af de stillinger der kommer af elektroingeniøren. En dataingeniør kan

både arbejde med software, der er de programmer og systemer der findes inde i computeren

eller maskinen, og med hardware der er selve maskinen omkring databaser, programmer og

systemer. Noget af arbejdet for dataingeniøren handler om den teori der foregår bag software

og hardware, for eksempel analyse af data, mens man også løser praktiske opgaver som at

udvikle produkter. De findes i mange forskellige brancher, men oftest i datavirksomheder.

Stærkstrømsingeniør

En stærkstrømsingeniør har kompetencer indenfor drift og udvikling af forsyningsanlæg. Dette

kan for eksempel være vandværker eller kraftværker. De kan også arbejde med den elektricitet

og de maskiner der findes i store produktionsanlæg, for eksempel i bilindustrien. Ud over at lave

elektriske installationer, beskæftiger de sig også med at udvikle robotter, elektronik og anlæg til

de industrier de arbejder i. Man kan altså sige at de beskæftiger sig med komplicerede installationer i større omfang. Derudover arbejder mange stærkstrømsingeniører med at udvikle

løsninger til bæredygtig eller vedvarende energi.

Svagstrømsingeniør

En svagstrømsingeniør arbejder med mindre installationer og produkter end

stærkstrømsingeniøren. Dette kan for eksempel være mobiltelefoner, TV og andet udstyr til

privatforbrugere, eller navigationsudstyr samt udstyr til medicinalindustrien eller sygehuse. De

arbejder altså med løsninger til mindre produkter. Det er en branche der hele tiden er i udvikling,

og der er tale om at der hele tiden sker forbedringer på området.

Arbejdssteder

Elektroingeniører arbejder mange forskellige steder. Nogle arbejder i industrivirksomheder hvor

de er med til at udvikle og producere produkter til både virksomheder og til videresalg til

privatforbrugere. Derudover findes de i forsyningsvirksomheder der beskæftiger sig med

udvikling af de anlæg der bruges til for eksempel forbrænding eller vandrensning. De er ofte

også en del af projekter der beskæftiger sig med at finde på mere bæredygtige løsninger. Man

kan også arbejde i kommuners tekniske forvaltninger, hvor de laver analysearbejde og er med til

at lokalisere og løse problemer der opstår med kommunens forsyning. Andre arbejder i

ingeniørvirksomheder der rådgiver andre virksomheder om data, stærk- eller svagstrøm.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger der minder om det elektroingeniøren laver. Der er nogle der

beskæftiger sig med enten hardware eller software, mens andre beskæftiger sig med begge

dele. Andre fokuserer på teknik og opretholdelsen samt udviklingen af vores samfund og

tjenester vi bruger hver dag.

Softwareingeniør

En softwareingeniør arbejder med den teknologi vi bruger i vores dagligdag. Det kan være den

teknologi der findes i vores mobiltelefoner eller Tv’er, eller den nyere teknologi vi finder i lamper,

højtalere og ting som Google Assistant og Amazon Alexa. Softwareingeniøren kan også

arbejde med elementer til virksomheder eller offentlige institutioner som sygehuse. I

virksomheder kan det være produktionsvirksomheder, der benytter sig af robotteknologi i deres

produktion. På sygehuse kan det være de systemer som læger og sygeplejersker bruger til at

føre patienternes journaler. Softwareingeniøren kan også arbejde med projekter, hvor man enten kan være ansat som projektleder eller være en del af et team der består af flere

ingeniører eller en blanding af ingeniører, markedsføringsfolk, regnskabsmedarbejdere,

grafikere og andre der kan være med til at udvikle og markedsføre et program, et system eller

noget helt tredje.

Elektronikingeniør

En elektronikingeniør er som regel uddannet diplomingeniør med specialisering i elektronik. Har

man denne baggrund arbejder man med hardware såvel som software. Elektronikingeniøren arbejder med mange forskellige dele af udviklingen af nye produkter, hvilket også indebærer

nye programmer og systemer, der findes inden i hardwaren. Man kan både arbejde med at

udvikle, men også lave opgaver som projektleder eller som konsulent i en IT-virksomhed.

 

Elektronikingeniøren arbejder også med forbrugerelektronik, hvilket kan være computerspil,

udstyr til medicinsk brug eller højteknologiske opvaskemaskiner. Nogle arbejder også med

robotter, mens andre arbejder med systemoptimering og andre grene af softwareudvikling. Det

er meget forskelligt hvad elektronikingeniøren vælger at arbejde med, og det kommer meget an

på hvilke kompetencer og interesser elektronikingeniøren har. En elektronikingeniør har viden

om kommunikation, programmering, hardware, software, etik, digitalisering og meget andet der

kan have betydning for udviklingen af nye elementer og produkter.

 

Se alle stillingsannoncer