processing...

Entreprenør

En entreprenørvirksomhed består ofte af flere forskellige håndværkere, der enten kan arbejde med individuelle opgaver i private boliger og virksomheder eller som samlet virksomhed i offentlige og kommunale projekter. En entreprenør har som regel en virksomhed, og tager enten enkelte opgaver eller byder ind på projekter, for eksempel på en ny børnehave, hvor de skal give et tilbud på hvad det vil koste for dem at lave, og hvor de så er i konkurrence med andre entreprenørvirksomheder.  

Hvad er en entreprenør?

Først og fremmest er en entreprenør på dansk er ikke det samme som en entreprenør på engelsk. Med det engelske ord menes en iværksætter, altså en der sætter projekter og virksomheder i gang eller finder på nye tiltag. En entreprenør på dansk er et firma eller en person, der tager sig af opgaver for andre. For eksempel er dette de fleste forskellige former for håndværkerarbejde. Det er i princippet ekstern arbejde, også kaldet enterprise, og virksomheden tager sig af arbejde der er beskrevet af en anden part. For eksempel i forbindelse med et byggeri af et sygehus. Sygehuset kan ikke selv foretage byggerier, og får derfor en entreprenør til at klare arbejdet i stedet.

 

Entreprenøren løser opgaver i bygge- og anlægsbranchen. Det er altså en bred vifte af forskellige jobs og opgaver, som entreprenøren, eller entreprenørvirksomheden, skal løse for kunden. Dette kan for eksempel være opgaver indenfor fjernvarme, jordarbejde, anlægsarbejde, kloakarbejde, tømrer- og snedkerarbejde, murerarbejde og meget andet arbejde i bygge-og anlægsbranchen. Entreprenøren samarbejder med enten eksterne eller interne håndværkere samt bygherren der er tilknyttet opgave. De løser opgaven baseret på en allerede aftalt og godkendt pris. Herunder beskrives nogle af de opgaver som entreprenøren eller entreprenørvirksomheden tager sig af.

Jordarbejde

Nogle af entreprenørens opgaver indenfor jordarbejde omhandler for eksempel deponi, miljøoprensning samt byggemodning og jordflytning. Herunder er der opgaver som at klargøre byggegrunde til forskellige konstruktioner og byggerier, heriblandt også veje. Entreprenøren kan også stå for at lave udgravninger til konstruktionerne, samt håndtere og bortskaffe det jord der er i overskud efter processen. Til dette arbejde benytter entreprenøren sig af folk der arbejder med kloak og jordarbejde, og har meget præcis viden om hvordan dette skal bearbejdes.

Murerarbejde

En anden af opgaverne for en entreprenør er forskelligt murerarbejde. En eller flere murere kan løse forskellige opgaver og projekter af forskellig varighed, dette kan for eksempel være nye byggerier, udvidelser og ombygninger eller forskellige former for renoveringer. Derudover arbejder murerne også med nedrivning af murerarbejde, skulle det være nødvendigt.

Kloakarbejde

En entreprenør kan også få til opgave at udføre forskellige former for kloakarbejde. Disse opgaver kan for eksempel være udvidelse af kloaksystemer eller installation af nye afløb. Derudover kan dette være rensning af allerede eksisterende kloakafløb, samt inspektioner af nedbrud gennem fjernstyrede videokameraer. Derefter skal nedbruddet naturligvis udbedres. Entreprenøren skal også sørge for at spildevand og affald fra opgaven bliver håndteret korrekt, så miljøet ikke påvirkes eller skades, samt at de rigtige rør ledes de rigtige steder hen. Ofte kan tilstoppelser på grund af fremmedlegemer i kloaksystemet være akutte, og derfor er det vigtigt at entreprenøren kan træde til hurtigst muligt for at løse problemet.

Anlægsarbejde

Entreprenørens opgave når det omhandler anlægsarbejde kan være meget bred. Det indebærer alt byggearbejde der foregår enten i jorden eller på jorden. En entreprenørvirksomhed der løser opgaver indenfor anlægsarbejde skal have mange kompetencer og bred viden omkring arbejdet, da det dækker rigtig mange forskellige jobs. Dette kan for eksempel være kloakarbejde, dræningsarbejde, tunnelarbejde, brolæggere, vejasfaltører. Derudover kan anlægsarbejde også omhandle forskellige former for opgaver der normalt er tilknyttet en anlægsgartner. Dette er for eksempel opgaver som at lave golfbaner, parker, arrangere eller ombygge forskellige haver, både offentlige og private og meget mere. Anlægsarbejde kan derfor foregå mange forskellige steder og varigheden af opgaverne kan derfor også være meget varierende.

Tømrer- og snedkerarbejde

En entreprenør der arbejder med tømrer- og snedkerarbejde, tager som regel opgaver der omhandler konstruktioner i træ og andre materialer. Dette kan både være inde i bygninger, men

også udenpå. Tømrerarbejde er ofte med til at skabe hele fundamentet af bygningen, og det er

derfor vigtigt at entreprenøren har en stor viden og ekspertise på dette område. Der findes både

forskellige typer af snedkere og tømrere, og de kan udføre forskellige opgaver hver især, der

omhandler forskellige dele af byggeprocessen. Tømreren arbejder oftest med større byggeprojekter. Disse projekter kan omhandle renovering, ombygning eller nye konstruktioner.

 

En tømrer kan både arbejde på projekter til private husstande, virksomheder og offentlige

institutioner. De forskellige opgaver en tømrer kan arbejde med er både opgaver af kort og lang

varighed og det er for det meste mindre reparations- eller ombygningsprojekter. Nogle af de

opgaver som tømreren kan have består af gulvlægning og forskellige opgaver der omhandler

tag og loft, for eksempel at sætte spær op til taglægning. Jobbet kan også indeholde opgaver i

varmeisolering og opsætning af vægge samt beklædning.

 

Snedkeren har mange forskellige opgaver. Man skal kunne have kundekontakt, så man på

bedste vis kan rådgive realistisk og engageret. Jobbet kræver kreativitet, og man skal pleje sine

kunderelationer.

 

En bygningssnedker arbejder ofte sammen med andre håndværkere, som for eksempel en murer eller VVS’er. Jobbet kan både foregå på en byggeplads hvor man er tilknyttet et projekt eller på et værksted. Der kan også være forskellige typer af enkeltopgaver hos private,

institutioner eller virksomheder.

En snedker arbejder ikke længere kun i træ, men kan også arbejde med forskellige andre

materialer, som for eksempel aluminium. Både snedkeren og tømreren kan arbejde i entreprenørvirksomheder, hvor de er med til at løse de forskellige opgaver.

Blikkenslagerarbejde

Hos en entreprenør er nogle af blikkenslagerens opgaver at fremstille og montere nedløbsrør,

tagrender og lignende. Derudover forarbejder de metalplader og laver forskellige former for

facade- og tagdækning i plader med alt fra kobber og zink til aluminium og meget andet. De kan

også lave opgaver som at inddække vinduer i taget og skorstene. Udover at arbejde med nyere

byggerier på tage og facader, kan der også forekomme opgaver i restaurering af ældre og

historiske bygningsværker som slotte og herregårde.

Fjernvarme

En entreprenør kan også arbejde med fjernvarme. Fjernvarme er et system der sørger for at sende varme fra et stort centralvarmeanlæg til forskellige bygninger og husstande der modtager fjernvarme. Varmen bliver distribueret gennem forskellige former for varmeisolerende rør. 

 

Herunder findes forskellige opgaver der blandt andet indebærer forskellige nedlægninger og reparationer af jord- og rør, forskellige typer anlæg både privat og i virksomheder, samt montering, vedligehold og reparationer af pumper og lignende. Entreprenøren kan løse opgaver på hele forsyningskæden af fjernvarme, og ved derfor alt om dette.

 

Se alle stillingsannoncer