processing...

Financial Accountant

Er du interesseret i at arbejde med økonomi og analyse, med mulighed for at fordybe dig i den branche du arbejder i, for eksempel ved at arbejde med patenter og Copyright eller investering og finansiering? Så er en stilling som Financial Account måske noget for dig. 

Hvad laver en Financial Accountant?

En Financial Accountant arbejder med det økonomiarbejde, der ligger i for eksempel en virksomhed. Dette kan være at lave analyser af virksomhedens indtægter, udgifter og investeringer, der kan være relevante for mange af virksomhedens interessenter. Dette kan

for eksempel være investorer, leverandører, kunder, samarbejdspartnere, banker, ansatte,

regeringen og ministerier samt pressen. Det har også en interesse fra virksomhedens

topledelse og bestyrelse.

 

En Financial Accountant arbejder med virksomhedens regnskaber men også med andre

økonomiske faktorer. Dette kan for eksempel være virksomhedens registrerede varemærker,

Copyright, patenter og lignende. Derudover arbejder de med at rådgive og konsultere

virksomhederne i deres økonomiske beslutninger.

 

En Financial Accountant følger en række standarder eller regelsæt, når de udfører deres

arbejdsopgaver. Det kan for eksempel være regler for, hvornår regnskaber skal udgives og

hvilke tal fra virksomhedens drift, der skal inkluderes. Der er flere regler, der omhandler

gennemskuelighed af virksomhedens drift og økonomi, og det er også vigtigt, at en financial

accountant opfylder disse.

 

Der er mange regler, der knytter sig til området, og en Financial Accountant skal både holde øje

med, om den danske lovgivning bliver overholdt, men også om virksomheder der opererer i flere

lande overholder de lovgivninger, der findes på internationalt plan i de lande, man opererer i.

Dette kan for eksempel være, om man overholder produktionskvoter, skatter, told og lignende

regler, der omhandler international handel.

 

Der er også regler for, at rapporterne skal være lette at forstå og ikke være misvisende for

læseren, så man får et forkert eller misledende billede af en virksomhed eller institution.

Derudover skal man kunne sammenligne rapporten med rapporter fra andre måneder og år, så

man tæt og præcist kan følge en virksomheds eller organisations udvikling.

Arbejdssteder

En Financial Accountant kan være fastansat i en virksomhed, hvor de hele tiden beskæftiger sig

med virksomhedens egne interesser og foretager for eksempel analyser af, hvordan man kan

effektivisere virksomhedens omsætning.

Man kan kan også være ansat i en bank, hvor man fungerer som rådgiver for forskellige virksomheder på én gang. Her udvikler de forskellige analyser og rapporter, der for eksempel udgives i forbindelse med regnskabsårets slutning. Man også fungere freelance som Financial Accountant, hvor man ofte fungerer som konsulent for en virksomhed og rådgiver dem om deres finansielle udfordringer og muligheder.

Lignende stillinger

Der findes forskellige stillinger, der minder om financial accountant. Nogle arbejder i banker,

hvor de arbejder med at udvikle analyser og rapporter om virksomheders og institutioners

økonomiske situation, mens andre arbejder med rådgivning og konsulentarbejde til både private

og virksomheder. Der er også stillinger, der arbejder med økonomien i en eller flere

virksomheder, og som har til opgave at dokumentere virksomhedens forbrug, omkostninger,

indtægter og lignende. Nedenfor kan du læse om de forskellige stillinger. De uddybes også

under deres individuelle undersider.

Bankassistent

En bankassistent arbejder i en bank. Bankassistenten beskæftiger sig ofte med den kundekontakt, der findes i banken samt formidling af information til bankens kunder. Dette kan

både være i gennem skriftlig korrespondance men også telefonisk og til møde. Bankassistenten

er oftest den der tager imod kunder, når de kommer ind i banken og op til skranken. Der findes

også stillinger i banken, der omhandler rådgivning. 

 

Der findes forskellige former for rådgivning afhængigt af, hvem man er. Der findes for eksempel bankrådgivere, der beskæftiger sig med erhvervsrådgivning; altså rådgivning til virksomheder. Her kan man blandt andet gennemgå virksomhedens økonomiske situation og se på, om der skal foretages ændringer i virksomhedens lån og aftaler, der kan forbedre virksomhedens situation. Man kan også se på, om det vil gavne virksomheden at installere i nye maskiner, lokaler eller lignende. Der findes også privatrådgivere, der er specialiserede i at rådgive privatpersoner og familier. Dette kan for eksempel være i forbindelse med, at der skal lægges et budget, eller at der skal lånes penge til hus, bil eller lignende. 

Regnskabsfører

En regnskabsfører arbejder i en virksomhed eller i et revisionsfirma. Her arbejder man med en

enkelt virksomhed, eller flere hvis det er i et revisionsfirma. Stillingen går også under betegnelse

regnskabsfører. Man kan også arbejde som regnskabsassistent, som er en person, der hjælper

regnskabsføreren med de forskellige arbejdsopgaver. En intern regnskabsfører findes i de fleste

større virksomheder og produktionsvirksomheder, hvor der er mange ansatte. Her er man oftest

placeret i en økonomiafdeling, hvor der for eksempel også kan findes en bogholder. Jo større

virksomheden er, jo mere specialiserede er de forskellige regnskabsansatte. I en stor virksomhed kan der for eksempel være en regnskabsansat, der beskæftiger sig med løn, en der

beskæftiger sig med debet og kredit, og en der beskæftiger sig med investeringer eller årsregnskabet. Der er flere lovkrav for, hvordan regnskabsarbejdet skal løses. Det er blandt andet et lovkrav at alle virksomheder, foreninger, organisationer og lignede skal kunne dokumentere deres økonomiske status i form af en årsrapport, der indeholder et årsregnskab.

Controller

En controller kan have flere forskellige arbejdsopgaver og funktioner, fordi stillingen ikke er fast

defineret og heller ikke beskyttet i Danmark. Dette betyder, at der ikke kræves en bestemt

stilling eller uddannelse for at kræve navnet. Derfor varierer definitionen og arbejdsopgaverne

meget mellem virksomhederne. Mange steder fungerer en kontroller på samme måde som en bogholder. 

 

Navnet er blot et mere moderne tiltag, fordi der ikke længere bruges bøger i bogholderi. Derimod bruges der flere elektroniske programmer til bogføringsopgaverne. I nogle virksomheder kan man også kalde sig business controller eller financial controller. En controller har “kontrollen” over virksomhedens regnskaber samt indtægter og udgifter. Det er denne

person, der har overblikket, og sørger for, at der er dokumentation for virksomhedens økonomi.

 

I nogle virksomheder findes der både en bogholder og en controller. Her har de forskellige

opgaver, for eksempel hvor bogholderen har de traditionelle opgaver, og controlleren har

analyseopgaver i virksomheden. Controlleren kan også fungere som bogholderens overordnede, og omvendt.

 

Se alle stillingsannoncer