processing...

Projektleder

Der findes to forskellige former for projektledere - dem der går til et projekt fordi de interesserer sig for processen og god ledelse, og dem der brænder for deres fag og ønsker at skabe succesfulde projekter indenfor deres branche og fagområde. Nedenfor kan du læse mere om de opgaver en projektledelser kan varetage, og finde inspiration til hvordan du kan blive projektleder, lige meget om du har en speciel branche eller fag du brænder for eller om du brænder for at skabe succesfulde teams til at drive diverse projekter. 

Hvad laver en projektleder?

En projektleder kan både være intern og ekstern. En projektleder betyder kort og godt at man

arbejder med et projekt, hvor man leder en gruppe for at oprette, udvikle og gennemføre et

projekt.

 

Når man arbejder med et projekt, er der sat rammer for projektet fra starten af. Det betyder at

man også kun arbejder med ét projekt eller én opgave af gangen. De fastlagte rammer kan for

eksempel være budgettet, tidsrammen og lignende. Det er projektlederen der har ansvaret for at

projektet bliver fuldendt tilfredsstillende. Rammerne for projektet er beskrevet af en del af

ledelsen, en bestyrelse, projektchef eller lignende, der har det overordnede ansvar for at få sat projektet i gang. Der findes mange forskellige projekter, hvor det kan være en fordel at have en projektleder. Dette gælder både private virksomheder, i det offentlige og altså næsten i alle brancher.

Projektlederens opgaver

Oftest handler det om udviklingsopgaver, samt opgaver hvor der er en problemstilling der skal

løses eller en situation der skal forbedres.

Det er vigtigt at en projektleder kan strukturere de forskellige opgaver samt have et godt

overblik. Man skal kunne uddelegere opgaver til de andre i gruppen, og samtidig selv tage del i

en stor del af arbejdet. Det er også vigtigt at man selv kan samarbejde, samt få de andre i

gruppen til at tage del i arbejdet på en måde hvor alles ideer og kompetencer kommer til gode.

Derudover skal man være god til at arbejde under pres, når deadlines, budget og ledelsen

presser for en løsning eller et produkt.

 

En projektleder kan arbejde med mange forskellige projekter. Det kan være alt fra et nyt produkt

til medicinalbranchen, et stort kommunalt byggeprojekt, renovering af en bro, produktion af en

film eller en stor festival der skal arrangeres. Dette betyder også at der kan indgå mange

forskellige personer og styrelser i arbejdet, og at man ofte skal operere på kommunalt eller

regionalt plan. Det kan være sammen med Trafikstyrelsen i oprettelsen af en ny motorvej eller

med jurister når der skal et nyt medicinalprodukt, eller med Fødevarestyrelsen når der skal

lanceres en ny type mælk i de danske butikker.

Projektprocessen

Der er mange måder at drive et projekt på, det kan være en proces hvor man går fra ét element til et andet, et projekt opbygget på baggrund af SCRUM og agile processer. Nedenfor kan du se et eksemepel på projektets struktur. 

Når man begynder på et projekt, er der en række undersøgelser der skal laves inden man kan

begynde helt på projektet. For eksempel skal der laves dybdegående research af personer,

målgrupper eller produkter, for at se hvilke krav der skal stilles til et produkt og hvilke behov de

eventuelle forbrugere har. Dette kan gøres ved at foretage spørgeskemaundersøgelser,

interviews og laboratorieundersøgelser af produkter, kemikalier og lignende. Derefter kan der

være materialer eller kemikalier der skal godkendes af et ministerium eller en styrelse, inden

man kan teste eller lave en prøve af et produkt. 

 

Derefter skal der udvikles et koncept, ofte i fællesskab med resten af gruppen og en del af ledelsen, der skal være villige til at sætte virksomhedens logo på produktet. Når konceptet er godkendt, skal et produkt så designes og udvikles, først på papir eller digital i forskellige grafiske programmer, for derefter at lave en test eller prototype, hvor man tester dets styrker og svagheder, og hvad der skal forbedres.

Her ser man også på produktionsomkostninger, og undersøger alternative materialer. Når det færdige produkt er godkendt skal det markedsføres og produceres. Projektlederen kan også tage del i markedsføringsprocessen.

 

Når man laver projektarbejde er det meget normalt at de forskellige personer i gruppen arbejder

med forskellige dele af projektet, hvor man så mødes og sparrer en gang imellem. Dog er det

vigtigt at man under hele projektet dokumenterer sine fremskridt og observationer samt holder

øje med omkostninger og den tid der er tilbage.

Man kan komme fra mange forskellige baggrunde og samtidig være projektleder. Det kommer

an på hvilket slags projekt der er tale om, og hvilke mennesker og kompetencer der er brug for

til at løse de forskellige opgaver.

Man kan både arbejde som projektleder hvis man er designer, ingeniør, entreprenør, laborant

eller arbejder med IT. Jo flere forskellige kompetencer eller kvalifikationer man kan bidrage med,

jo mere kan man også bidrage med som projektleder.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger der minder om projektlederens. Nogle har mere ansvar og flere

forskellige arbejdsopgaver end projektlederen. Teamlederen kan også fungere som projektleder, men ofte vil det være nødvendigt at man har meget erfaring på området og kan bevare et godt overblik, eller har uddannelsesmæssig erfaring og viden om ledelse og projektledelse. 

Teamleder

Når man arbejder som teamleder, har man lidt den samme stilling som en afdelingsleder, men

man råder som regel over en mindre gruppe medarbejdere. Derudover har man som

udgangspunkt også en anden stilling i virksomheden eller organisationen. Det kan for eksempel

være en sygeplejerske, der også er teamleder for hjerteafdelingen eller en tømrer i et

entreprenørfirma der også er teamleder for de andre tømrere. Man kan arbejde som teamledere

i mange forskellige virksomheder. Formålet er at få forskellige dele af virksomheden eller

organisationen til at arbejde bedre sammen og supplere hinandens arbejde og viden.

 

Der skal skabes gode relationer mellem de forskellige medarbejdere, der gør at man lettere kan løse forskellige opgaver, både i teamet og individuelt. Man kan også bruge de forskellige teams til at sparre med hinanden. Teams kan være skabt på kryds og tværs af stillinger i virksomheden eller organisationen, og derfor kan man godt være med i flere teams på en gang. Derudover kan man godt være teamleder på et team og blot være en del af et andet team uden at være teamleder.

Afdelingsleder

En afdelingsleder har ansvaret for en del af en virksomhed. En afdelingsleder er det man kalder

en mellemleder, og man fungerer ofte som et bindeled mellem ledelsen og de øvrige medarbejdere i afdelingen. Man skal sørge for at have et godt forhold til både medarbejderne under sig og samtidig til ledelsen, og sørge for at der er en god kommunikation mellem de to dele af virksomheden. 

 

Man laver en del administrativt arbejde som afdelingsleder. For eksempel skal man lave vagtplaner, lønsedler og generel administration af den daglige drift i afdelingen. Man skal sørge for at have et godt overblik over afdelingen, og uddelegere de forskellige opgaver til den øvrige del af afdelingen. Der findes afdelingsledere i produktionsvirksomheder, i handelsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner og mange andre steder.

 

Se alle stillingsannoncer